Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 21

1Herren styr kungarnas tankar lika lätt som han leder vattenbäckar. Han för dem i den riktning han vill.

En människa tycker att allt hon gör är rätt, men Herren prövar hennes motiv.

Herren ser hellre att vi är rättvisa och handlar rätt mot andra än att vi offrar till honom.

De som inte vill veta av Gud är stolta och högfärdiga. Därför leder allt vad de gör till synd.

Den som arbetar utan att ge upp når framgång, men den som gör något hastigt och oöverlagt drabbas av förluster.

De rikedomar som man skaffar sig genom bedrägeri består aldrig. Varför ska man då ta den risken?

Eftersom de ogudaktiga inte gör det som är rätt, kommer våldet tillbaka över dem själva och förgör dem.

Den skuldtyngdes väg är svårframkomlig, men den som är oskyldig kan lugnt gå sin väg fram.

Det är bättre att bo i ett litet rum på vinden än att dela en hel våning med en grälsjuk kvinna.

10 Den ogudaktige drar sig inte för att skada andra. Han har ingen tanke på att visa medmänsklighet.

11 Den vise lär sig av att lyssna. Den oförnuftige kan bara lära sig av att se på hur de hånfulla straffas.

12 Gud, som är rättfärdig, ser vad som försiggår i de ogudaktigas hus. Därför låter han olyckan drabba dem.

13 Den som håller för öronen när de fattiga ropar på hjälp, kommer att stå ensam när han själv behöver något.

14 Den som är arg tappar hakan om man ger honom en gåva!

15 När rättvisan gäller kan de uppriktiga vara glada, men för de ogudaktiga är det en prövning.

16 Den som mister sitt förnuft kommer snart att vara död!

17 Den som älskar nöjen blir fattig. Ett utsvävande liv med vin och lyx gör ingen rik.

18 Rättvisan kommer att segra till sist. Inte de rättfärdiga utan de gudlösa kommer att drabbas av olyckan.

19 Det är bättre att leva ensam i öknen än bo ihop med en tjatig och besvärlig kvinna.

20 Den vise sparar för framtiden, men dåren gör genast av med allt han får.

21 Den som försöker vara god, kärleksfull och vänlig mot andra finner livet, rättfärdigheten och äran.

22 Den som är klok kan till och med inta en befäst stad och riva ner de murar som invånarna satt sitt hopp till.

23 Tänk på vad du säger, så hamnar du inte i svårigheter.

24 Den som hånfullt sätter sig över allt är högfärdig och fräck.

25-26 Den late längtar efter mycket, men han är för bekväm för att arbeta. Han vill ha allt, medan den gudfruktige däremot längtar efter att få ge.

27 Gud avskyr offergåvor från människor som inte vill veta av honom, särskilt om de har orena motiv.

28 Ett falskt vittne kommer man i längden inte att tro på, men den som håller sig till sanningen lyssnar man alltid till.

29 Den rättfärdige är säker på sin sak, men den ogudaktige måste hela tiden försöka övertyga sin omgivning.

30 Ingen, hur smart eller välutbildad han än är, eller vilken insikt han än har, kan stå emot Herren.

31 Förbered dig gärna grundligt för drabbningen, men segern kommer från Herren!