Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 18

1Den som är självisk och inte vill veta av andra, går emot allt bara för att få sin vilja igenom.

En dåre bekymrar sig inte om han förstår något eller inte. Allt han vill är att få visa hur duktig han är.

Den som inte vill veta av Gud syndar, och med synden följer vanära.

En vis mans ord är som ett källflöde med friskt vatten.

Det är fel av en domare att fria de skyldiga och döma de oskyldiga.

6-7 En dåre råkar ständigt i gräl. Hans mun är hans fördärv! Hans ord försätter honom alltid i farliga situationer.

Vilka läckerbitar rykten är! Man äter dem och njuter.

Den late är bror med sabotören.

10 Herren är lik en stark fästning. De gudfruktiga kan fly till honom och vara trygga.

11 Den rike tror att rikedomen är ett starkt försvar, en hög mur som ger trygghet. Vilka illusioner!

12 Högfärd slutar i fördärv, men ödmjukhet leder till ära.

13 Den som svarar, innan han över huvud taget har hört något, visar hur dum han är.

14 Modet kan hålla en man uppe, även när han är sjuk, men vad finns det för hopp när modet är brutet?

15 En klok människa är alltid öppen för nya idéer, ja, han har alltid ögon och öron öppna.

16 Gåvor kan göra under. De hjälper en att komma i kontakt med betydelsefulla personer!

17 En berättelse kan låta riktig, tills någon berättar den andra sidan av saken och rättar till förhållandet.

18 Att singla slant kan avsluta diskussioner och avgöra tvister mellan starka motståndare.

19 Det är svårare att få tillbaka en besviken broders vänskap än att inta en befäst stad. I sin ilska har han stängt alla dörrar.

20 Att kunna ge visa råd mättar lika mycket som en god måltid!

21 En människa måste stå till svars för sina ord och ta konsekvenserna av vad hon säger. Det kan betyda liv eller död.

22 Den man som finner en god hustru har funnit lyckan! Hon är en välsignelse från Herren.

23 Den fattige måste artigt be om hjälp, och den rike svarar med hårda och ovänliga ord.

24 Det finns vänner som låtsas vara vänner, men en verklig vän står oss närmare än en bror.