Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 16

1Vi kan alltid göra upp våra planer, men det är ändå Herren som har sista ordet.

Vi kan alltid visa att vi har rätt, men Herren prövar våra motiv.

Överlåt ditt arbete åt Herren, så kommer det att lyckas.

Herren har skapat allt för sina egna syften, till och med de ogudaktiga, som kommer att få sina straff.

Herren avskyr de högfärdiga. Du kan vara säker på att han aldrig ska låta dem komma undan sitt straff.

Visa trofasthet och kärlek så ska Gud förlåta dig din synd. Lyd honom, så ska inget ont hända dig.

När en människa behagar Herren, påverkar han till och med hennes värsta fiender att sluta fred med henne.

Det är bättre att ha lite, som man förtjänat på ett hederligt sätt, än att ohederligt skaffa sig stora rikedomar.

Vi bör planera men samtidigt räkna med att Herren leder oss.

10 Gud hjälper kungen att döma folket rättvist. Därför behöver han inte begå några misstag.

11 Herren kräver ärlighet i affärer. Han har själv fastslagit denna princip.

12 En kung kan aldrig tolerera det som är orätt, för det är rättvisan som ger honom makt att regera.

13 Kungen är glad när folket lever i sanning och rättfärdighet.

14 Kungens vrede är en dödens bud bärare, men en vis man kan mildra den.

15 Det går väl för den som kungen gillar. Hans välvilja är som ett livgivande vårregn.

16 Vishet är mycket bättre än guld, och gott omdöme mycket bättre än silver!

17 De gudfruktigas väg leder bort från det onda. Den som följer den vägen kan vara trygg.

18 Stolthet slutar i fördärv och högfärd leder till fall.

19 Det är bättre att vara ödmjuk bland de fattiga än att dela de ogudaktigas rikedomar.

20 Gud välsignar dem som lyssnar till hans ord. Lycklig är den människa som litar på Herren.

21 Den vise är välkänd för sin kunskap, och han delar med sig av den till andra.

22 Visheten är livets källa för de kloka, men att försöka undervisa en dåre är bortkastad tid.

23 Från en vis man kommer väl valda och övertygande ord som folk lätt kan förstå.

24 Vänliga ord är som honung, njut bara och hälsosamma.

25 Fler än en tror sig ha funnit den rätta vägen, men är ändå på väg mot döden.

26 Det är bra med hunger, om den tvingar dig att arbeta för att tillfredsställa den.

27 Sysslolösa händer är djävulens verktyg. Allt löst prat kommer från honom.

28 En ogudaktig människa sår splittring. Skvaller skiljer de bästa vänner åt.

29 Den ogudaktige försöker att övertala sina vänner för att få dem in på onda vägar.

30 Den som tittar under lugg och biter ihop tänderna har något ont i kikaren.

31 Grått hår är en ärekrona, och man finner den mest bland de gudfruktiga.

32 Det är bättre att ha tålamod än att vara stark. Det är bättre att behärska sig själv än att härska över en hel stad.

33 Vi singlar ofta slant, men det är Herren som avgör om det blir krona eller klave.