Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 13

1En förståndig ung man accepterar sin fars tillrättavisning. En uppstudsig son gör det däremot inte.

Den gudfruktige vinner diskussioner med genomtänkta argument, men den ogudaktige söker bara gräl.

Den som tänker på vad han säger bevarar sitt liv, men den pratsamme hamnar i olycka.

Lata människor vill ha mycket men får lite, medan den som arbetar hårt får allt han önskar sig.

En god människa avskyr lögner. Ogudaktiga människor ljuger alltid och får stå där med skammen.

En mans gudsfruktan hjälper honom genom livet, men de ogudaktigas synd får dem på fall.

En del människor säger sig vara rika men är fattiga, och andra säger sig vara fattiga, men är rika.

Den rike måste alltid vara beredd att betala en lösensumma för sitt liv. Den fattige däremot behöver inte vara rädd för kidnappare.

Den gudfruktiges liv är fyllt av ljus, medan syndarens väg är mörk och dyster.

10 Högfärd leder till gräl. Var ödmjuk och ta emot råd, så blir du vis.

11 Den som blir rik utan ansträngning blir snart av med sin rikedom. Men den rikedom som kommer av hårt arbete växer.

12 Den som måste hoppas länge på något känner det hopplöst, men när drömmen slutligen går i uppfyllelse upplever han glädje och lycka.

13 Om du föraktar Guds ord får du det svårt. Lyd hans bud, så kommer du att ha framgång.

14 Den vise mannens råd är lika uppfriskande som vattnet från en fjällbäck. De som tar emot dem upptäcker fallgroparna i förväg.

15 En man med gott omdöme uppskattas, men den opålitlige löper mot olyckan.

16 Den vise tänker innan han handlar. Det gör inte dåren. Han till och med skryter med hur oförnuftig han är.

17 En budbärare som man inte kan lita på kan ställa till med stora svårigheter. Pålitliga sändebud däremot bringar fred.

18 Om du vägrar att ta till dig kritik slutar du i fattigdom och vanära. Om du däremot gör det blir du respekterad.

19 Det är uppmuntrande att se sina planer ta form. Det är därför dåren vägrar att överge dem, även om de leder till fördärvet.

20 Om du är tillsammans med visa människor blir du vis. Om du umgås med dårar blir du själv en dåre.

21 Olyckan förföljer den som inte vill veta av Gud, medan välsignelserna aldrig lämnar den rättfärdige!

22 När en gudfruktig människa dör lämnar hon ett arv efter sig till sina barnbarn, men när en syndare dör överlämnas hans rikedomar till de gudfruktiga.

23 På en fattig mans steniga åkrar växer det så pass mycket att han har mat att äta, men orättfärdiga människor berövar honom det.

24 Om du vägrar att uppfostra din son, visar detta att du inte älskar honom, för om du älskar honom är du också beredd att tillrättavisa honom.

25 De gudfruktiga har nog med mat, men de ogudaktiga får gå omkring hungriga.