Nya Levande Bibeln

Ordspråksboken 11

1Herren avskyr bedrägeri men gläds över ärligheten.

Stolta män kommer att stå där med sin skam, medan de ödmjuka visar sig äga vishet.

En gudfruktig människa leds av sin ärlighet. De ogudaktiga fördärvas av sin oärlighet.

Dina rikedomar kommer inte att hjälpa dig på domens dag. Då räknas bara rättfärdigheten.

De ärliga leds av sin ärlighet, men de ogudaktiga blir orsak till sitt eget fall.

Den gudfruktiges godhet räddar honom, men den ogudaktiges habegär blir hans olycka.

När en ogudaktig människa dör grusas hennes hopp, eftersom allt det hon litat på inte var till någon hjälp.

Gud räddar de gudfruktiga från faran, medan han låter de ogudaktiga rusa in i den.

Den ogudaktige skadar andra med det han säger, men den rättfärdige hjälper andra genom sin kunskap.

10 En hel stad firar både den gudfruktiges framgång och den ogudaktiges död.

11 Godhjärtade invånares inflytande ger en stad framgång, men de ogudaktigas moraliska förfall ruinerar den.

12 Det är dumt att gräla med sin granne. Den förståndige tänker på vad han säger.

13 En skvallerbytta går omkring och sprider rykten, men den som är pålitlig för dem inte vidare.

14 Utan förståndigt ledarskap får ett land det svårt, men där det finns goda rådgivare finns det trygghet.

15 Se till att du känner en person väl innan du går i borgen för honom. Det är bättre att säga nej på ett tidigt stadium än att lida senare.

16 En kvinna vinner respekt genom sitt kärleksfulla väsende, medan kärlekslösa män bara vinner rikedom.

17 Om du är barmhärtig hjälper du dig själv, men om du är grym vållar du dig själv skada.

18 Den ogudaktige blir rik i ett ögonblick, men den gudfruktiges belöning varar för evigt.

19 Var och en som bestämmer sig för att göra det rätta kommer att leva, men döden väntar på den ogudaktige.

20 Herren hatar de falska, men gläder sig över de ärliga och uppriktiga.

21 Du kan vara övertygad om att de ogudaktiga inte alltid kommer att förbli ostraffade. Men du kan också vara övertygad om att Gud kommer att skona dem som lever rättfärdigt.

22 En vacker kvinna, som saknar omdöme och stil, är som en fin guldring i ett gristryne.

23 Den rättfärdige kan se fram emot lycka, medan den ogudaktige har bara vrede att vänta sig.

24 Det är faktiskt möjligt att vara generös och ändå bli rikare! Det är också möjligt att förlora allt därför att man håller för hårt i det.

25 Ja, den som är frikostig ska verkligen bli rik! Genom att välsigna andra blir man själv välsignad.

26 Människor förbannar den man, som i svåra tider behåller sin säd för att sälja den till högre pris, men de välsignar den som säljer säden till dem när den verkligen behövs.

27 Om du söker efter det som är rätt så kommer du att få det. Om du söker efter det som är ont kommer du att drabbas av förbannelse.

28 Om du litar på rikedom och pengar så går det illa för dig! Lita på Gud, så kommer du att grönska som löven på ett träd!

29 Den som försummar sin familj kommer till slut att stå där. Han kommer att bli tjänare åt en man med vishet.

30 Gudfruktiga män odlar träd som bär livgivande frukt, men våld utsläcker allt liv.

31 De rättfärdiga får sin belöning här på jorden. Därför kan du vara säker på att de ogudaktiga får sitt straff!