Nya Levande Bibeln

Nehemja 6

Fortsatt motstånd

1När Sanballat, Tobia, araben Gesem och våra övriga fiender upptäckte att vi var färdiga med arbetet på muren, och att det inte någonstans fanns ett hål i den även om vi inte hade hunnit hänga upp alla dörrar i portarna,

sände de bud och bad mig träffa dem i en av byarna i Onos dal. Men jag förstod att de hade onda avsikter och

svarade: Jag är strängt upptagen! Varför skulle jag avbryta arbetet för att resa och träffa er?

Fyra gånger sände de samma bud till mig, och varje gång gav jag dem samma svar.

5-6 Femte gången kom Sanballats tjänare till mig med ett brev, som inte var förseglat, så att vem som helst kunde ta del av innehållet. Han skrev:Gesem har berättat för mig att han, vart han än kommer, får höra att ni judar tänker göra uppror och att det är därför ni bygger upp muren. Han påstår också att man säger att du tänker bli deras kung,

och att du har tillsatt profeter som ska ropa ut detta i Jerusalem. Jag kommer att vidarebefordra dessa uppgifter till kung Artasasta och föreslår att du kommer hit, så att vi får resonera om saken först.

Mitt svar löd: Du vet mycket väl att det du säger inte är sant. Du har själv hittat på alltsammans.

Från alla håll försökte man skrämma oss till att sluta med arbetet på muren, men jag bad till Gud om förnyad styrka.

10 Några dagar senare gick jag för att besöka Semaja, Delajas son och Mehetabels sonson, som påstod att han hade fått ett budskap från Gud.Vi ska gömma oss i templet och bomma igen dörren, för i kväll kommer de och dödar dig, sa han.

11 Skulle jag fly? sa jag. Om jag som inte är präst skulle gå in i templet, mister jag dessutom livet. Nej, det vill jag inte göra!

12-13 Då förstod jag att det inte var Gud som hade talat genom honom, utan att Tobia och Sanballat hade lejt honom för att skrämma mig och få mig att synda genom att fly in i templet. Då skulle de verkligen få en anledning att anklaga mig.

14 Gud, glöm inte allt ont som Tobia, Sanballat, profetissan Noadja och alla de andra profeterna gjort i sina försök att skrämma mig! bad jag.

Muren uppbyggd

15 Tidigt på hösten, femtiotvå dagar efter det att arbetet påbörjats, blev muren färdig.

16 När våra fiender och de angränsande folken fick reda på detta, blev de förskräckta och förstod att det var Gud som hjälpt oss i arbetet.

17 Under hela denna tid hade det pågått en livlig brevväxling mellan Tobia och de rika i Juda.

18 Det var nämligen många i Juda som hade svurit honom trohet, därför att Sekanja, Aras son, var hans svärfar och för att hans son Johanan hade gift sig med en dotter till Mesullam, Berekjas son.

19 Alla lät de mig veta vilken underbar man Tobia var, och sedan berättade de för honom allt jag sagt. Tobia skickade också många hotelsebrev till mig.