Nya Levande Bibeln

1 Mosebok 1

Skapelsen

1Allt började när Gud skapade himlen och jorden.

Först var jorden ett formlöst och tomt kaos, och Guds Ande svävade över de mörka dimmorna.

Då sa Gud: Ljus, bli till. Då blev det ljust.

4-5 Gud var nöjd med ljuset och skilde det från mörkret. Han kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Tillsammans utgjorde de den första dagen.

Sedan sa Gud: Låt dimmorna skilja på sig för att forma himlen där uppe och haven där nere.

7-8 Gud skapade på så sätt himlen och skilde dimman ovanför från vattnet nedanför. Allt detta hände den andra dagen.

9-10 Sedan sa Gud: Låt vattnet under himlen samlas så att torrt land kommer fram. Det blev så och Gud kallade det torra jord, och vattnet kallade han hav. Gud var nöjd

11-12 och fortsatte: Låt det ur jorden växa fram alla sorters gräs och fröbärande växter och fruktträd med kärnor i frukten, så att fröna och kärnorna på nytt ger upphov till de slags växter och frukter som de kommit ifrån. Det blev så, och Gud var nöjd.

13 Allt detta hände den tredje dagen.

14-15 Sedan sa Gud: Låt det bli skinande ljus på himlen för att lysa upp jorden och skilja dagen från natten. De ska bestämma årstiderna på jorden och utmärka dagarna och åren. Det blev så,

16 för Gud skapade två stora ljus, solen och månen, som skulle lysa över jorden, det större ljuset, solen, för att lysa på dagen och det mindre ljuset, månen, för att lysa på natten. Han skapade också stjärnorna.

17 Gud placerade dem alla på himlen för att upplysa jorden,

18 härska över dagen och natten och skilja ljuset från mörkret. Gud var nöjd.

19 Allt detta hände den fjärde dagen.

20 Sedan sa Gud: Låt vattnet vimla av levande varelser, och låt himlen fyllas av fåglar.

21-22 Gud skapade stora sjödjur och fiskar och fåglar av alla slag. Sedan såg Gud på dem med glädje och välsignade dem allesammans. Föröka er och fyll haven, sa han, och till fåglarna sa han: Föröka er ni också och uppfyll jorden!

23 Detta avslutade den femte dagen.

24 Sedan sa Gud: Låt jorden bära fram djur av alla slag - boskap, kräldjur och vilda djur. Det blev så.

25 Gud skapade alla slags vilda djur och boskap och kräldjur, och Gud var nöjd med det han hade gjort.

26 Sedan sa Gud: Låt oss skapa människan, lik oss själva, att härska över allt liv i havet och i luften och på jorden.

27 Alltså skapade Gud människan lik hennes Skapare, lik sig själv skapade Gud människan till man och kvinna.

28 Gud välsignade dem och sa: Föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Ni ska härska över fiskarna, fåglarna och alla djuren.

29 Lyssna! Jag ger er de fröbärande växterna på hela jorden och alla fruktträden. De ska ge er mat.

30 Åt djuren och fåglarna ger jag däremot allt gräs och andra gröna växter som föda.

31 Sedan såg Gud på allt han hade skapat, och han var mycket nöjd. Detta avslutade den sjätte dagen.

New American Standard Bible

Genesis 1

The Creation

1In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was [a]formless and void, and darkness was over the [b]surface of the deep, and the Spirit of God was [c]moving over the [d]surface of the waters. Then God said, “Let there be light”; and there was light. God saw that the light was good; and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening and there was morning, one day.

Then God said, “Let there be [e]an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters.” God made the [f]expanse, and separated the waters which were below the [g]expanse from the waters which were above the [h]expanse; and it was so. God called the [i]expanse heaven. And there was evening and there was morning, a second day.

Then God said, “Let the waters below the heavens be gathered into one place, and let the dry land appear”; and it was so. 10 God called the dry land earth, and the gathering of the waters He called seas; and God saw that it was good. 11 Then God said, “Let the earth sprout [j]vegetation, [k]plants yielding seed, and fruit trees on the earth bearing fruit after [l]their kind [m]with seed in them”; and it was so. 12 The earth brought forth [n]vegetation, [o]plants yielding seed after [p]their kind, and trees bearing fruit [q]with seed in them, after [r]their kind; and God saw that it was good. 13 There was evening and there was morning, a third day.

14 Then God said, “Let there be [s]lights in the [t]expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years; 15 and let them be for [u]lights in the [v]expanse of the heavens to give light on the earth”; and it was so. 16 God made the two [w]great lights, the greater [x]light [y]to govern the day, and the lesser [z]light [aa]to govern the night; He made the stars also. 17 God placed them in the [ab]expanse of the heavens to give light on the earth, 18 and [ac]to govern the day and the night, and to separate the light from the darkness; and God saw that it was good. 19 There was evening and there was morning, a fourth day.

20 Then God said, “Let the waters [ad]teem with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth [ae]in the open [af]expanse of the heavens.” 21 God created the great sea monsters and every living creature that moves, with which the waters swarmed after their kind, and every winged bird after its kind; and God saw that it was good. 22 God blessed them, saying, “Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.” 23 There was evening and there was morning, a fifth day.

24 Then God said, “Let the earth bring forth living creatures after [ag]their kind: cattle and creeping things and beasts of the earth after [ah]their kind”; and it was so. 25 God made the beasts of the earth after [ai]their kind, and the cattle after [aj]their kind, and everything that creeps on the ground after its kind; and God saw that it was good.

26 Then God said, “Let Us make man in Our image, according to Our likeness; and let them rule over the fish of the sea and over the birds of the [ak]sky and over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.” 27 God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female He created them. 28 God blessed them; and God said to them, “Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the [al]sky and over every living thing that [am]moves on the earth.” 29 Then God said, “Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the [an]surface of all the earth, and every tree [ao]which has fruit yielding seed; it shall be food for you; 30 and to every beast of the earth and to every bird of the [ap]sky and to every thing that [aq]moves on the earth [ar]which has life, I have given every green plant for food”; and it was so. 31 God saw all that He had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.

Footnotes

 1. Genesis 1:2 Or a waste and emptiness
 2. Genesis 1:2 Lit face of
 3. Genesis 1:2 Or hovering
 4. Genesis 1:2 Lit face of
 5. Genesis 1:6 Or a firmament
 6. Genesis 1:7 Or firmament
 7. Genesis 1:7 Or firmament
 8. Genesis 1:7 Or firmament
 9. Genesis 1:8 Or firmament
 10. Genesis 1:11 Or grass
 11. Genesis 1:11 Or herbs
 12. Genesis 1:11 Lit its
 13. Genesis 1:11 Lit in which is its seed
 14. Genesis 1:12 Or grass
 15. Genesis 1:12 Or herbs
 16. Genesis 1:12 Lit its
 17. Genesis 1:12 Lit in which is its seed
 18. Genesis 1:12 Lit its
 19. Genesis 1:14 Or luminaries, light-bearers
 20. Genesis 1:14 Or firmament
 21. Genesis 1:15 Or luminaries, light-bearers
 22. Genesis 1:15 Or firmament
 23. Genesis 1:16 Or luminaries, light-bearers
 24. Genesis 1:16 Or luminary, light-bearer
 25. Genesis 1:16 Lit for the dominion of
 26. Genesis 1:16 Or luminary, light-bearer
 27. Genesis 1:16 Lit for the dominion of
 28. Genesis 1:17 Or firmament
 29. Genesis 1:18 Lit for the dominion of
 30. Genesis 1:20 Or swarm
 31. Genesis 1:20 Lit on the face of
 32. Genesis 1:20 Or firmament
 33. Genesis 1:24 Lit its
 34. Genesis 1:24 Lit its
 35. Genesis 1:25 Lit its
 36. Genesis 1:25 Lit its
 37. Genesis 1:26 Lit heavens
 38. Genesis 1:28 Lit heavens
 39. Genesis 1:28 Or creeps
 40. Genesis 1:29 Lit face of
 41. Genesis 1:29 Lit in which is the fruit of a tree yielding seed
 42. Genesis 1:30 Lit heavens
 43. Genesis 1:30 Or creeps
 44. Genesis 1:30 Lit in which is a living soul