Nya Levande Bibeln

Nahum 3

Nineves befolkning skingras

1Du är dömd, Nineve, du mördarstad, så full av lögn och byte från plundringar.

Lyssna! Hör hur piskorna viner när stridsvagnarna rusar fram mot henne. Vagnshjulen dånar, och man hör hästarnas hovar mot gatan!

Kavalleriet drar fram med blixtrande svärd och glittrande spjut. De döda fyller gatorna, och överallt ligger liken i högar. Folk snavar över dem, reser sig men faller på nytt.

Allt detta hände därför att Nineve sålde sig till Guds fiender. Denna vackra men trolösa stad tjusade folken med sin charm, och förledde dem att tillbe falska gudar och förhäxade människor överallt.

Det är inte att undra på att jag är emot dig, säger Herren, härarnas Gud, och nu ska hela världen se din nakenhet och skam.

Jag ska låta dig gå i din egen smuts, så att alla får se hurdan du egentligen är.

Alla som ser dig ska rygga tillbaka av förskräckelse. Nineve ligger i ruiner, ska man säga, men ingen ska känna medlidande.

Skulle du vara bättre än Tebe, som låg där så tryggt vid Nilen, på alla sidor skyddat av floden?

Etiopien och hela Egypten var dess mäktiga allierade tillsammans med Put och Libyen.

10 Men ändå föll Tebe, och folket fördes bort som slavar. De späda barnen krossades till döds mot gatstenarna. Soldaterna drog lott om vem som skulle få de förnämsta männen som tjänare. Alla dess ledare blev bundna i kedjor.

11 Nineve ska också ragla som en drucken och gömma sig av fruktan.

12 Alla dina befästningsverk ska falla. Du ska bli slukad som ett moget fikon av dem som skakar träden vid den första skörden.

13 Dina soldater ska bli svaga och hjälplösa som kvinnor. Stadsportarna ska vara vidöppna för fienden och bommarna brännas upp.

14 Förbered dig för belägring! Fyll på vattenförråden! Förstärk försvaret! Slå tegel så att du kan laga de skadade murarna!

15 Men mitt under dina förberedelser ska elden komma över dig. Svärdet ska hugga ner dig, och fienden ska dra fram som gräshoppor och förstöra allt i sin väg. Det finns ingen möjlighet att fly.

16 I staden finns många köpmän med oerhörda rikedomar som de har roffat åt sig, men fienden ska komma och bära bort alltsammans.

17 Dina många furstar och ledare slår sig ner som en svärm gräshoppor. De gömmer sig bakom murarna så länge det är svalt, men när solen går upp och det blir varmt flyr de och försvinner.

18 Assyriens kung, dina furstar ligger döda på marken! Ditt folk är förskingrat bland bergen, och det finns inte längre någon herde som samlar dem.

19 Det finns ingen läkedom för dina sår, de är alldeles för djupa för att kunna läkas. Alla som hör om ditt öde ska klappa i händerna av glädje, för var finns den sosm inte fått lida för din grymhet?