Nya Levande Bibeln

Mika 6

Folket anklagas

1Hör vad Herren säger till sitt folk:Stå upp och lägg fram din sak inför mig! Låt bergen och höjderna vara vittnen till din anklagelse!

Ja, lyssna ni berg till Herren! Han anklagar sitt folk Israel och ska dra det inför rätta.

Mitt folk, vad är det jag har gjort, eftersom ni vänder er bort från mig? Tala om för mig varför det är slut på ert tålamod! Svara mig!

Det var jag som förde er ut ur Egypten, lät er slippa slaveriets bojor och gav er Mose, Aron och Mirjam till hjälp.

Kommer ni inte ihåg, mina barn, hur Balak, kungen i Moab, försökte besegra er genom förbannelsen från Bileam, Beors son, men hur jag fick honom att välsigna er i stället? Det är sådan barmhärtighet jag har visat er gång på gång. Kommer ni inte alls ihåg vad som hände vid Sittim och Gilgal och hur jag välsignade er där?

Hur ska vi kunna ställa till rätta vad vi har gjort? frågar ni. Ska vi komma fram inför Herren med brännoffer och årsgamla kalvar? Nej!

Även om ni offrade tusentals baggar och floder av olivolja, skulle det behaga honom? Skulle han bli nöjd då? Om ni offrade era äldsta barn, skulle det göra honom glad? Skulle han då förlåta er synd? Naturligtvis inte!

Nej, han har talat om för er vad det är han vill: att ni gör det som är rätt och barmhärtigt och vandrar i ödmjukhet inför Gud.

Herren ropar till Jerusalem. Förståndig är den som lyssnar! De arméer som ska förstöra staden är på väg! Herren har sänt dem.

10 Era synder är så många. Ska ni aldrig sluta att göra er rika på andras bekostnad? De ogudaktigas hem är fulla av stulna skatter och falska vågar.

11 Ska jag acceptera alla dessa köpmän som fifflar med sina vågar, vikter och mått? Hur skulle Gud kunna vara rättfärdig om han tillät detta?

12 Era rika män har vunnit sin rikedom genom utpressning och grymhet, och man har blivit så vana vid lögner att man inte längre kan tala sanning!

13 Därför måste jag straffa er! Ni måste straffas för all er synd.

14 Ni ska äta utan att bli mätta och ständigt gå hungriga. Hur ni än försöker spara pengar ska det inte lyckas, och det lilla ni får ihop ska jag låta era fiender ta hand om.

15 Ni ska så men inte skörda. Ni ska pressa olja ur oliver, men åt er själva blir det inget över. Ni ska pressa druvor, men inte få dricka vinet från dem.

16 De enda bud ni följer är kung Omris stadgar, och hans son kung Ahab är ert enda föredöme! Därför ska jag låta er bli ett avskräckande exempel på hur jag handlar med den olydige. Jag ska förgöra er. Jag ska göra er till åtlöje för hela världen, och alla som ser er ska hånle.