Nya Levande Bibeln

Mika 5

En kung ska födas i Betlehem

1Mobilisera armén! Fienden har börjat belägra Jerusalem och kommer att förolämpa Israels kung.

Betlehem Efrata! Fastän du är en oansenlig stad i Judeen ska du bli födelseort för min kung, den evige.

Gud ska överlämna sitt folk till dess fiender, och landet ska vara övergivet ända tills Israel liksom föds på nytt, då de som fortfarande lever i landsflykt slutligen ska förena sig med sina bröder i det land som är deras eget.

Då ska Messias träda fram och vaka över sin hjord med den kraft Herren ger och med Herrens namns myndighet. Hans folk ska leva i lugn och ro, för han ska bli högt ärad över hela världen.

Han ska vara vår frid. Och när assyrierna invaderar landet och tränger in i våra palats ska många mäktiga furstar försvara oss.

De ska härska över Assyrien med dragna svärd och tåga in genom portarna till Nimrods land. På så sätt ska han befria oss från assyrierna när de anfaller vårt land.

Då ska nationen Israel vara för hela världen som frisk dagg och efterlängtat regn.

Ja, Israel ska vara starkt, och andra folk ska stå hjälplösa inför det som får inför ett lejon.

Israel ska besegra alla sina motståndare och utrota alla sina fiender.

10 Den dagen, säger Herren, ska jag förstöra alla de vapen du litar till

11 och riva ner alla murar och förstöra dina städers försvarsverk.

12 Jag ska göra slut på all trolldom bland er, så att det inte längre finns några spåmän eller spåkvinnor att fråga om råd,

13 och jag ska riva ner alla avgudabilder. Aldrig mer ska ni tillbe någonting som ni själva har gjort.

14 Jag ska avskaffa alla hednaaltaren som finns kvar hos er och förstöra de städer där era avgudatempel finns.

15 Min hämnd ska drabba alla de folk som vägrar att lyda mig.