Nya Levande Bibeln

Matteus 27

Judarnas högsta domstol vill se Jesus dömd till döden

1Tidigt nästa morgon samlades översteprästerna och de judiska ledarna igen. De fortsatte att diskutera hur de skulle få de romerska myndigheterna att döma Jesus till döden.

Sedan skickade de Jesus i bojor till den romerske landshövdingen Pilatus.

Judas begår självmord

När Judas, som hade förrått honom, såg att man dömt Jesus till döden ångrade han sig djupt. Därför gick han tillbaka till översteprästerna och de andra judiska ledarna med de trettio silverpengarna.

Jag har syndat, förklarade han, för jag har förrått en oskyldig människa.Det är ditt problem, svarade de.

Då slängde han pengarna på golvet i templet och gick ut och hängde sig.

Översteprästerna samlade ihop pengarna och sa: Vi kan inte lägga dem i templets kassaskrin, eftersom det är mot våra lagar att ta emot blodspengar.

De diskuterade saken och beslutade till sist att köpa ett stycke jord, på den plats där krukmakarna brukade hämta lera. Denna åker användes sedan som gravplats för främlingar som dog i Jerusalem.

Det är därför som den fortfarande kallas 'Blodsåkern'.

På detta sätt uppfylldes Jeremias profetia som säger: Jag tog de trettio silverpengarna, det pris som han värderades till av Israels folk,

10 och köpte en åker av krukmakarna, som Herren befallde mig.

Jesus förhörs av Pilatus

11 Jesus ställdes så inför Pilatus, den romerske landshövdingen. Är du judarnas kung? frågade landshövdingen honom.Ja, svarade Jesus.

12 Men när översteprästerna och de andra judiska ledarna kom med alla möjliga anklagelser mot honom förblev Jesus tyst.

13 Hör du inte vad de anklagar dig för? sa Pilatus.

14 Men till Pilatus stora förvåning sa Jesus inte ett ord.

Pilatus utlämnar Jesus till att korsfästas

15 Nu var det sed att landshövdingen varje år släppte en judisk fånge fri, en som folket självt valde ut.

16 Det här året satt det en verkligt ökänd brottsling i fängelset. Han hette Barabbas.

17 När folkhopen samlades utanför Pilatus hus denna morgon frågade han dem: Vem ska jag släppa fri, Barabbas eller Jesus, er Messias?

18 Han visste nämligen mycket väl att de judiska ledarna hade arresterat Jesus av avundsjuka, därför att han var så populär bland folket.

19 Men medan Pilatus satt ordförande i rätten hade hans hustru skickat ett meddelande till honom: Lämna denne oskyldige man i fred, för jag har i natt haft fruktansvärda mardrömmar för hans skull.

20 Men under tiden hade översteprästerna och de judiska ledarna övertalat folkhopen att begära att Barabbas skulle släppas och Jesus dödas.

21 När Pilatus för andra gången frågade: Vilken av dessa två ska jag släppa? ropade folket: Barabbas!

22 Vad ska jag då göra med Jesus, er Messias? undrade Pilatus.Korsfäst honom! skrek de.

23 Varför det? frågade Pilatus. Vad har han då gjort? Men de fortsatte att ropa: Korsfäst, korsfäst!

24 När Pilatus såg att ingenting hjälpte och att folket när som helst kunde ställa till upplopp, bad han om ett handfat med vatten och inför folkmassan tvättade han sina händer och sa: Jag är oskyldig till denne mans blod. Ansvaret är ert!

25 Och folkmassan skrek tillbaka: Hans blod kan gärna komma över oss och över våra barn!

26 Då släppte Pilatus Barabbas, men Jesus lät han piska och överlämnade honom sedan till de romerska soldaterna för att de skulle föra bort honom och korsfästa honom.

Romerska soldater hånar Jesus

27 Men först tog de honom till kasernen där hela vaktstyrkan kallades samman.

28 Där klädde de av honom hans kläder och satte på honom en röd soldatkappa

29 och gjorde en krona av törntaggar, som de tryckte fast på hans huvud. Sedan satte de en käpp i hans högra hand som en spira och föll på knä inför honom och hånade honom. Leve judarnas kung! skrek de.

30 Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet.

31 Sedan de hade plågat honom på detta sätt, tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom.

Jesus förs bort för att korsfästas

32 På vägen till avrättningsplatsen träffade de en man från Kyrene i Afrika som hette Simon. Honom tvingade de att bära Jesu kors.

33 Sedan gick de ut till det ställe som kallas Golgata (det betyder Huvudskalleberget).

34 Där gav soldaterna honom vin som skulle bedöva honom. Men när Jesus märkte det ville han inte dricka det.

Jesus blir korsfäst

35 När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom lottdragning.

36 Sedan satte de sig ner för att vakta honom.

37 Och man satte upp en skylt över hans huvud med texten: Detta är Jesus, judarnas kung.

38 Också två brottslingar korsfästes samma morgon, en på var sida om honom.

39 Och de som gick förbi kastade glåpord åt Jesus och skakade på huvudet och sa:

40 Är det du som kan riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar. Om du är Guds Son så hjälp dig själv och kliv ner från korset!

41-43 Också översteprästerna och de judiska ledarna gjorde sig lustiga över honom och hånade honom: Han hjälpte andra, men sig själv kan han inte hjälpa! Ska han vara Israels kung? Kom ner från korset, så ska vi tro på dig! Han har sagt att han räknar med Guds hjälp och att han är Guds Son. Låt oss nu se om Gud hjälper honom.

44 På samma sätt hånade de båda brottslingarna honom.

Jesus dör på korset

45 På eftermiddagen denna dag blev det plötsligt mörkt i hela landet, och mörkret varade i tre timmar från klockan tolv till klockan tre.

46 När klockan var omkring tre ropade Jesus: Eli, Eli, lema sabachtani. Det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?

47 Några av dem som stod där missförstod honom och trodde att han ropade på Elia.

48 En av dem sprang och fyllde en svamp med surt vin och satte den på en käpp och höll upp den så att han kunde dricka.

49 Men de andra sa: Lämna honom i fred. Låt oss se om Elia kommer och räddar honom.

50 Sedan ropade Jesus ännu en gång med hög röst och gav upp andan och dog.

51 Och i samma ögonblick revs det förhänge som hängde framför det allraheligaste i templet mitt itu, uppifrån och ända ned. Och marken skakade, och klipporna bröts sönder så att

52 gravar öppnade sig och många fromma män och kvinnor, som hade dött, kom tillbaka till livet.

53 Ja, de lämnade sina gravar, och när Jesus hade uppstått från de döda, gick de in i Jerusalem och visade sig där för många.

54 Soldaterna och deras befälhavare som höll vakt blev fruktansvärt uppskrämda när de såg jordbävningen och allt som hände, och de ropade: Denne man var verkligen Guds son.

55 Det var också många kvinnor där som följt med Jesus från Galileen för att vara honom till hjälp. De stod en bit bort och såg vad som hände.

56 Bland dem fanns Maria från Magdala och Maria, Jakobs och Josefs mor, och Jakobs och Johannes, Sebedaios söners, mor.

Jesus begravs

57 När kvällen kom gick Josef, en rik man från Arimataia och en av Jesu lärjungar,

58 till Pilatus och bad att få ta hand om Jesu kropp. Och Pilatus gav order om att den skulle lämnas till honom.

59 Josef tog kroppen, lindade in den i en ren linneduk

60 och lade den sedan i en grav, som han nyligen hade låtit hugga ut i berget till sig själv. Innan han gick därifrån rullade han en stor sten framför ingången.

61 Både Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt i närheten av graven och såg på.

Vakter placeras vid graven

62 Dagen därpå var det sabbatsdag. Då kom översteprästerna och fariseerna till Pilatus

63 och sa: Vi har kommit att tänka på att denne lögnare en gång sa att han efter tre dagar skulle komma tillbaka till livet.

64 Därför ber vi dig se till att graven förseglas till och med tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl kroppen och sedan säger till alla att han kommit tillbaka till livet. Om det händer så är det ännu större risk för uppror än när han levde.

65 Här har ni vakter! Låt dem bevaka graven så gott de kan, svarade Pilatus.

66 Då förseglade de graven och placerade ut vakterna för att skydda den från intrång.