Nya Levande Bibeln

Matteus 23

Jesus varnar för de religiösa ledarnas dubbelmoral

1Sedan talade Jesus till folkmassan och till sina lärjungar och sa:

Man skulle kunna tro att dessa judiska ledare och dessa fariseer är Mose själv, som de håller på och stiftar nya lagar!

Det kan mycket väl vara rätt att göra som de säger, men följ absolut inte deras exempel. De gör nämligen inte själva det som de uppmanar andra att göra.

De lägger på er omöjliga krav, som de själva inte ens försöker uppfylla.

De gör allt bara för att synas. De försöker se heliga ut genom att gå omkring med extra stora böneremmar på armen, och genom att göra fransarna på sina mantlar längre.

Och de älskar att sitta vid honnörsborden vid festerna, och i gudstjänsterna tar de plats på främsta raden.

De njuter av att bli iakttagna på gatorna och kallas 'rabbi' eller 'mästare'.

Låt aldrig någon kalla er så, för bara Gud är er lärare, och ni står alla på samma plan som bröder.

Och kalla ingen här på jorden 'Far

10 Och kalla er inte 'lärare

11 Ju mer anspråkslös er tjänst för andra är, desto större är ni själva. Vill du vara störst, var då en tjänare!

12 Men de som tror att de är något stort kommer att bli besvikna och förödmjukade, och de som ödmjukar sig kommer att upphöjas.

Jesus fördömer de religiösa ledarna

13-14 Ve er, fariseer och andra religiösa ledare! Ni bedragare! Ni hindrar andra att komma in i himmelriket och själva kommer ni inte heller dit. Och samtidigt som ni ställer er på gatorna och ber långa och fromma böner kastar ni ut änkor och faderlösa från deras hem. Bedragare!

15 Ja, ve er, hycklare! Ni kan göra vad som helst för att omvända någon, men sedan gör ni den arma stackaren till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.

16 Ve er, ni blinda vägvisare! Ni påstår att om man svär 'vid Guds tempel' betyder det ingenting. Den eden kan man bryta, men om man svär 'vid guldet i templet' är det bindande!

17 Blinda dårar! Vilket är viktigast, guldet eller templet som gör guldet heligt?

18 Och ni säger att om man svär 'vid altaret' betyder det ingenting, men att svära 'vid gåvorna på altaret' är bindande!

19 Blinda dårar! Vilket är störst, gåvan på altaret eller altaret självt som gör gåvan helig?

20 När ni svär 'vid altaret' svär ni vid både altaret och allt som är på det,

21 och när ni svär 'vid templet' svär ni både vid templet och vid den Gud som bor i det.

22 Och när ni svär 'vid himlen' så svär ni vid Guds tron och vid Gud själv.

23 Ja, ve er, fariseer och religiösa ledare. Ni hycklare! Till och med av kryddväxter som dill och kummin ger ni Gud en tiondel, men ni är likgiltiga för det som är långt viktigare: rättvisa, medlidande och trohet. Visst ska ni ge Gud en tiondel, men försumma för den skull inte det som är det viktigaste.

24 Ni blinda vägvisare, som är rädda för att få i er en mygga, men som utan betänkligheter kan sluka en kamel!

25 Ve er, fariseer och ni hycklande religiösa ledare! Till det yttre är ni som bägaren ni dricker ur. Den är polerad och glänser, men ert liv stinker av bedrägeri och girighet.

26 Blinda fariseer! Se först till att ni får det rätt ställt med Gud, så kommer ni att få ordning på allt annat i era liv.

27 Ve er, fariseer och religiösa ledare! Ni är som vackra gravkamrar, fyllda av döda människors ben och av smuts och ruttenhet.

28 Ni gör allt för att framstå som fromma, men i verkligheten är ni fulla av bedrägeri och synd.

29-30 Ja, ve er fariseer och ni hycklande religiösa ledare! Ni bygger monument över profeterna och de rättfärdigas gravar smyckar ni med blommor. Och sedan påstår ni: 'Om vi hade levt då, skulle vi aldrig ha dödat profeterna på det sätt som våra förfäder gjorde.'

31 När ni säger detta medger ni att ni är söner till onda människor.

32 Ni går i deras fotspår, och i ondska kan ni mäta er med dem.

33 Era lömska förförare! Hur ska ni kunna undkomma helvetets dom?

34 Jag ska skicka profeter till er, och andefyllda män och lärare. En del av dem kommer ni att korsfästa. Andra kommer ni att piska blodiga i era synagogor och förfölja dem från stad till stad.

35 Därigenom gör ni er skyldiga till alla rättfärdiga mäns blod från den rättfärdige Abel till Sakarja, Berekjas son, som blev dödad av er i templet mellan altaret och det allraheligaste.

36 Ja, alla århundradens samlade domar kommer att drabba denna generation.

Jesus sörjer över Jerusalem än en gång

37 O, Jerusalem, Jerusalem, du stad, som mördar profeterna och stenar alla dem som Gud sänder till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte låta mig göra det.

38 Nu kommer ni själva att få ta hand om ert övergivna tempel.

39 Ja, jag säger er att ni kommer inte att se mig igen förrän ni säger: 'Välsignad är den som kommer i Herrens namn.'