Nya Levande Bibeln

Matteus 20

Liknelsen om den generöse arbetsgivaren

1Här följer en annan berättelse som också är en bild av himmelriket: En man, som hade en stor egendom, gick tidigt en morgon ut för att anställa arbetare till sina skördefält.

De kom överens om dagspenningen och männen gick sedan ut till arbetet.

Några timmar senare gick mannen ut igen och fick då se några andra män stå arbetslösa på torget.

Han skickade iväg också dem till fälten och lovade att han vid dagens slut skulle betala dem vad som var rimligt.

Vid middagstid och vid tretiden på eftermiddagen gjorde han likadant.

Klockan fem på kvällen var han i staden igen och såg då ytterligare några män som stod där sysslolösa. Han frågade dem: 'Varför har ni inte arbetat på hela dagen?'

'Därför att ingen har anställt oss

När kvällen kom bad mannen sin kamrer att kalla på arbetarna och ge dem deras lön, och då börja med dem som kom sist.

När de män som börjat arbeta klockan fem tog emot sin betalning, fick var och en en hel dagslön.

10 När därför männen som anställts först kom för att få sin lön, trodde de att de skulle få mycket mer. Men de fick också samma belopp.

11-12 Då började de protestera: 'De här karlarna har bara hållit på en timme och ändå betalar du dem lika mycket som oss. Och vi som arbetat hela dagen i den brännande hettan.'

13 'Min vän

14 Ta den och gå. Jag tänker ge alla samma lön.

15 Har jag inte rätt att göra vad jag vill med mina pengar? Och varför blir ni så arga över att jag är så generös?'

16 Så ska de sista bli de första och de första de sista.

Jesus förutsäger för tredje gången hur han ska dö

(177/Mark 10:32-34; Luk 18:31-34)17 När Jesus nu var på väg till Jerusalem samlade han de tolv lärjungarna

18 och samtalade med dem om vad som skulle hända när de kom dit.Jag kommer att bli förrådd och överlämnad till översteprästerna och de judiska ledarna, och de kommer att döma mig till döden.

19 De kommer att överlämna mig till de romerska myndigheterna, och jag kommer att bli hånad och korsfäst. Men på den tredje dagen ska jag stå upp från de döda.

Jesus talar om att tjäna andra

20 Sedan kom Sebedaios söner, Jakob och Johannes, tillsammans med sin mor till Jesus. Hon föll på knä för att be om något.

21 Vad vill du? frågade han.Hon svarade: Kan du inte låta mina söner sitta på hedersplats närmast dig i ditt rike?

22 Men Jesus sa till henne: Du vet inte vad du ber om! Sedan vände han sig till Jakob och Johannes och frågade dem: Kan ni utstå de fruktansvärda lidanden som jag måste utstå? Ja, svarade de. Det kan vi!

23 Ni ska verkligen få göra det, sa han till dem. Men jag har ingen rättighet att säga vem som ska sitta närmast mig. De platserna är reserverade för dem min Far väljer ut.

24 De andra lärjungarna blev upprörda när de hörde vad Jakob och Johannes krävde.

25 Men Jesus samlade dem och sa: Här i världen uppträder kungarna som tyranner, och de som har makt trycker ner dem som står under dem.

26 Men så får det inte lov att vara bland er. Den som vill vara ledare måste vara de andras tjänare.

27 Och den som vill vara störst måste tjäna som slav.

28 Ni måste ha samma inställning som jag har, för Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att själv tjäna. Ja, jag har kommit för att ge mitt liv och på så sätt göra många fria.

Jesus botar från blindhet

29 När Jesus och lärjungarna lämnade staden Jeriko följde en stor folkskara med dem.

30 Två blinda män satt då vid vägkanten, och när de hörde att Jesus kom gående började de ropa: Herre, Davids son, var snäll och hjälp oss!

31 Folket försökte få dem att hålla tyst, men då ropade de ännu högre.

32-33 När Jesus kom till det ställe där de satt, stannade han och frågade: Vad vill ni mig? Herre, sa de, vi skulle vilja se!

34 Då greps Jesus av medlidande med dem, och han rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.