Nya Levande Bibeln

Markus 4

Liknelsen om lantbrukaren som sådde säd

1Återigen samlades en stor folkskara runt Jesus när han undervisade nere vid sjön. Han steg därför i en båt och satte sig ner och talade därifrån till människorna på stranden.

Han undervisade dem som vanligt och med hjälp av exempel förklarade han för människorna vad Gud ville säga dem:

Lyssna! En lantbrukare bestämde sig för att så. När han sådde

föll några av sädeskornen vid vägkanten, och fåglarna kom och åt upp dem.

5-6 Några korn föll där marken var stenig och där det fanns alltför lite jord. Säden växte snabbt upp, men snart vissnade den i den heta solen och dog. Rötterna fick nämligen inte någon näring i den grunda jorden.

Andra korn föll bland törnbuskarna som kvävde och hindrade säden från att växa upp och ge fullmogna ax.

Men några korn föll i god jord och gav igen trettio gånger så mycket som såtts, och en del sextio eller hundra gånger så mycket.

Hör noga på vad jag säger er!

Jesus förklarar liknelsen om sådden

10 När han senare var ensam med de tolv lärjungarna och med dem som följde honom frågade de: Vad betyder det som du berättade?

11-12 Han svarade: Ni har fått veta hemligheten om Guds rike, men för dem som lever utanför riket berättas den med hjälp av bilder. Det är som profeten Jesaja säger: 'Fastän de både ser och hör, förstår de ingenting och de vänder inte heller om till Gud och får sina synder förlåtna.'

13 Men om ni inte förstår den här berättelsen om sädeskornen, hur ska ni då kunna begripa allt annat jag tänker berätta?

14 Den som ger Guds ord vidare är som lantbrukaren som sådde sin säd.

15 Med den hårda vägkanten där några sädeskorn föll menas de hårdhjärtade människor som hör Guds ord, men där djävulen genast kommer och försöker få dem att glömma det.

16 Den steniga marken är exempel på människor som lätt blir entusiastiska och genast tar emot Guds ord.

17 Men de tillåter inte Ordet att tränga in i sina liv. När de för sin tros skull möter problem och svårigheter eller blir förföljda ger de upp.

18 Marken, som är täckt med törnbuskar, är lik människor som lyssnar till Guds budskap och tar emot det,

19 men som genast låter vardagliga bekymmer, nöjen och begär efter allt förkväva det, så att de inte bär någon frukt.

20 Men den goda jorden, den finns hos sådana människor som lyssnar till Guds ord och tar det till sig så att det bär frukt i deras liv, trettio, sextio och till och med hundra gånger mer än vad som såddes i deras hjärtan.

21 Sedan frågade han dem: När någon tänder en lampa, så ställer han väl inte en låda över den eller sätter den under sängen. Tvärtom! En lampa ställer man så att den kan lysa och vara till nytta.

22 Allt som nu är gömt kommer en dag att dras fram i ljuset, och det som fortfarande är hemligt ska var och en förstå.

23 Tänk noga över det jag säger er och

24 se till att de ord ni får höra leder till handling. Ju mer ni gör det, desto mer kommer ni att förstå vad jag säger till er.

25 För den som har han ska få ännu mer. Den som alltså förstår mycket av det jag säger, han ska en gång förstå allt, men den som förstår lite, han kommer till slut inte att förstå någonting av det jag säger.

Liknelsen om sådden som växer

26 Här följer en annan berättelse som förklarar Guds rike:En lantbrukare sådde säd på sin åker

27 och gick sedan därifrån. Allteftersom dagarna gick började säden gro, och den växte utan hans hjälp.

28 Jorden fick säden att gro, först trängde stråna fram, sedan formades axen och till slut mognade vetet.

29 Då kom lantbrukaren med sin lie och skördade det.

Liknelsen om senapsfröet

30 Sedan frågade Jesus: Hur ska jag beskriva Guds rike? Vilken bild ska jag använda för att visa er det?

31-32 Jo, det är som ett litet senapsfrö. Fastän senapsfröet är det minsta av alla frön, så växer det när det kommer i jorden och blir större än alla andra växter med långa grenar där fåglarna kan bygga bon och få skydd.

33 Jesus använde sig mycket ofta av bilder, så att folket bättre skulle förstå när han undervisade dem.

34 Det gjorde han alltid då han talade offentligt till dem, men när han senare var ensam med lärjungarna förklarade han innebörden i dessa bilder för dem.

Jesus visar att han är herre över vinden

35 När kvällen kom sa Jesus till lärjungarna: Kom, vi far över till andra sidan av sjön.

36 Då lämnade de folket och steg i båten där han redan satt. När de så lade ut följde några andra båtar med.

37 Men snart blåste en våldsam storm upp, och höga vågor slog in i båten så att den nästan blev full med vatten och började sjunka.

38 Jesus låg och sov i båtens akter med huvudet mot en kudde. De väckte honom och ropade förtvivlade: Märker du inte att vi håller på att drunkna?

39 Då reste han sig upp och befallde vinden och sjön att vara stilla. Då lade sig sjön, och det blev alldeles lugnt.

40 Sedan frågade han lärjungarna: Varför blev ni så rädda? Tror ni fortfarande inte på mig?

41 Förskräckta viskade de till varandra: Vem är han? Både vinden och sjön lyder honom.