Nya Levande Bibeln

Markus 13

Jesus talar om framtiden

1När han senare samma dag lämnade templet sa en av hans lärjungar full av beundran: Mästare, titta vilka enorma byggnader! Och vilka fantastiska stenmurar.

Jesus svarade: Ja, titta riktigt ordentligt på dem, för inte en enda sten ska lämnas kvar ovanpå den andra, utan allt ska jämnas med marken.

3-4 När han senare satt på Oljebergets sluttning, mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom frågade de: När ska allt detta ske? Kan man märka när tiden är inne?

Jesus gav ett ganska ingående svar: Se upp så ingen vilseleder er, sa han,

för många ska komma och säga att de är er Messias, men de ska leda många vilse.

Och det kommer att bli väpnade konflikter både här och i andra länder. Men var inte rädda. Det betyder inte att slutet är inne.

Nationer och maktblock kommer att förklara krig mot varandra, och det kommer att bli jordbävningar på många platser och hungersnöd. Men det är bara början till slutet. Det är som de första värkarna hos en kvinna som ska föda barn.

När allt detta börjar hända ska ni vara på er vakt, för då är ni i stor fara! Man ska ställa er inför rätta, och ni ska bli slagna i synagogorna och anklagade inför dem som har makten här i världen, därför att ni är mina efterföljare. Då har ni ert tillfälle att berätta för dem om de goda nyheterna,

10 för de goda nyheterna måste bli kända i alla länder innan de sista dagarna kommer.

11 Men när ni blir arresterade och ställs inför domstolar ska ni inte oroa er för vad ni ska säga till ert försvar. I rätt ögonblick ska Gud ge er de rätta orden. Det är inte ni som ska tala då utan den helige Ande.

12 Bröder kommer att förråda och utlämna varandra till att dödas. Föräldrar kommer att förråda sina egna barn, och barnen kommer att anklaga sina föräldrar för att få dem dömda till döden.

13 Och alla kommer att hata er därför att ni tillhör mig. Men alla som håller ut till slutet, utan att förneka mig, kommer att bli frälsta.

14 När ni ser 'den avskyvärda avgudabilden' stå i templet, då ska alla som befinner sig i Judeen fly upp i bergen. (Du som läser detta, tänk på vad det innebär.)

15-16 Om ni befinner er utomhus så gå inte tillbaka in i husen för att hämta något. Och om ni är ute på fälten så rusa inte hem för att hämta kläder.

17 Stackars kvinnor som då är gravida, och de mödrar som ammar sina barn.

18 Be därför att ni inte behöver fly på vintern.

19 Denna nödtid kommer att bli så fasansfull att dess like inte funnits sedan Gud skapade världen och inte heller kommer att finnas.

20 Och om inte Herren grep in och förkortade denna nödtid, skulle inte en enda människa överleva. Men för sina utvaldas skull har han förkortat den tiden.

Jesus talar om sin återkomst

21 Och om sedan någon säger till er: 'Här är Messias' eller 'Där är han

22 För många ska framträda som världsfrälsare, och falska profeter ska det finnas gott om. De ska göra märkliga under, för att om möjligt föra Guds egna barn bakom ljuset.

23 Var på er vakt! Jag har varnat er i förväg!

24 När denna tid av skräck är över kommer solen att förmörkas och månen att sluta lysa.

25 Stjärnorna ska falla från himlen, och universum kommer att skakas i sina grundvalar.

26 Sedan ska alla människor se Människosonen komma bland molnen i stor makt och ära.

27 Och han ska sända ut änglarna för att samla ihop sina utvalda från världens alla hörn.

28 Ni kan lära er något av fikonträdet. När dess knoppar blir mjuka och löven börjar spricka ut, vet ni att våren har kommit.

29 Och så snart ni ser allt detta hända då kan ni vara förvissade om att min återkomst är nära. Jag står då redan vid dörren.

30 Ja, detta är vad som ska hända strax före tidens slut.

31 Himmel och jord ska försvinna, men mina ord gäller i alla tider och består i evighet.

Jesus talar om att vi ska vara vaksamma

32 Men ingen, inte ens änglarna i himlen - och inte ens jag själv - vet dagen eller stunden när detta ska hända. Bara Fadern vet det.

33 Och eftersom ni inte vet när tiden är inne, så var beredda och håll er vakna.

34 Det är med min återkomst som när en man reser utomlands. Innan han far så överlåter han ansvaret till husfolket, och var och en får sin uppgift. Till portvakten säger han att han ska vara på sin vakt.

35-37 Håll verkligen utkik! För ni vet inte när husets herre kommer tillbaka, om det blir på kvällen, vid midnatt, en tidig morgon eller i skymningen. Jag vill inte hitta er sovande. Det jag säger er gäller också alla andra människor. Håll er vakna inför min återkomst!