Nya Levande Bibeln

Malaki 2

Herren varnar sina präster

1-2 Lyssna nu, ni präster, till ett varningens ord från härskarornas Gud:Om ni inte ändrar er och ärar mitt namn, så ska jag låta förbannelse komma över er i stället för de välsignelser som jag skulle vilja ge er. Ja, jag har faktiskt redan förbannat er därför att ni inte tagit sådant som är betydelsefullt för mig på allvar.

Kom ihåg att jag ska gå till rätta med era barn. Ja, jag ska kasta gödseln från de djur ni offrat åt mig i ansiktet på er, och ni ska själva bli utkastade som dynga.

Då ska ni äntligen förstå att det var jag som gav er denna varning att vända tillbaka till de lagar jag gav er far Levi, säger härskarornas Gud.

Avsikten med dessa lagar var att ge honom liv och frid, och genom att hålla dem skulle han visa mig respekt och vördnad.

Till folket förmedlade han alla de sanningar han fick från mig, och han varken ljög eller tvekade. Han vandrade i gemenskap med mig och levde ett gott och rättfärdigt liv och omvände många från deras syndiga livsföring.

Från prästernas läppar ska kunskap om Gud ständigt komma, så att folk lär känna Guds lagar. Prästerna är budbärare från härskarornas Gud, och folket bör komma till dem för att få vägledning.

Men absolut inte till er! Ni har lämnat Guds vägar. Genom era 'råd' har många kommit på fall. Ni har brutit Levis förbund och gjort det till en parodi, säger härskarornas Gud.

Därför har jag sett till att folket föraktar er. Ni har inte varit lydiga mot mig, utan låtit vissa som ni favoriserat bryta lagen utan att bli tillrättavisade.

Förräderi mot Herren

10 Vi är alla barn till Abraham, och alla är vi skapade av samme Gud. Ändå är vi trolösa mot varandra och bryter våra förfäders förbund.

11 I Juda, i Israel och i Jerusalem förekommer förräderi, för männen i Juda har vanhelgat Guds heliga tempel genom att gifta sig med hedniska kvinnor som tillber avgudar.

12 Herren ska utesluta från sitt förbund varje man som har gjort något sådant, även om han bär fram offer till Herren.

13 Ändå blöter ni ner altaret med era tårar därför att Herren inte längre bryr sig om era offer och välsignar er med framgång.

14 Varför har Gud övergett oss? ropar ni. Jag ska tala om för er varför: det är därför att Herren har sett ert förräderi, när ni har skilt er från era hustrur, som varit trogna mot er under alla år, era livskamrater som ni lovat att inte överge.

15 Det var Herren som förenade er. Enligt Guds plan blev ni båda genom äktenskapet ett inför honom. Och vad är det han önskar? Jo, gudfruktiga barn från er förening. Var därför på er vakt! Var trogen mot din ungdoms brud.

16 Herren, Israels Gud, säger att han hatar skilsmässa lika mycket som ondska och våld. Behärska därför era känslor, och se till att ni inte bryter förbundet med varandra.

17 Ni har tröttat ut Herren med era ord.Tröttat ut? säger ni och låtsas vara förvånade. Hur har vi kunnat trötta ut honom? Jo, genom att påstå att ont är gott och att det behagar Herren, och genom att säga att Gud inte är så nogräknad och att han inte kommer att straffa er.