Nya Levande Bibeln

Lukas 9

Jesus sänder ut de tolv

1En dag samlade Jesus sina tolv apostlar och gav dem makt och kraft att driva ut alla onda andar och att bota sjukdomar.

Sedan sände han ut dem för att berätta överallt att Guds rike var nära och för att bota sjuka.

Ta inte med er så mycket som en vandringsstav eller en tiggarpåse, befallde han dem, och inte heller mat eller pengar, inte ens en extra skjorta.

Och gästa bara ett hem på varje plats innan ni vandrar vidare.

Om människorna i en stad inte lyssnar till er när ni kommer dit, så vänd om och lämna dem och när ni går därifrån så borsta av dammet från era fötter som ett tecken på att Gud kommer att straffa den staden.

Så började de sin vandring från plats till plats, och predikade överallt de goda nyheterna och botade de sjuka.

Herodes låter avrätta Johannes döparen

När rapporterna om de under som Jesus gjorde nådde kung Herodes, kände han oro och ångest för en del sa: Det är Johannes döparen som återvänt till livet,

och andra: Det är Elia eller någon annan av de gamla profeterna som uppstått från de döda.

Jag halshögg Johannes, sa Herodes, men vem är då den här mannen som jag hör så underliga berättelser om? Och han försökte få träffa honom.

Jesus ger mat åt fem tusen

10 Sedan apostlarna återvänt till Jesus och rapporterat om vad de gjort, gick han i hemlighet med dem till staden Betsaida.

11 Men folket fick reda på vart han var på väg och följde efter. Han visade inte bort dem, utan undervisade dem än en gång om Guds rike och botade dem som var sjuka.

12 Sent på eftermiddagen kom alla tolv apostlarna och uppmanade honom att låta människorna ge sig av till byar och gårdar i närheten, så att de kunde få mat och logi över natten. På den här öde platsen finns det inget att äta, sa de.

13 Men Jesus svarade: Ni kan ju själva ge dem att äta!Hur ska det gå till? Allt vi har är fem brödkakor och två fiskar, protesterade de. Menar du att vi ska gå och köpa så att det räcker till alla de här människorna?

14 Det var nämligen cirka fem tusen män där. Be dem bara att slå sig ner i grupper om femtio, svarade Jesus.

15 Och man gjorde så.

16 Jesus tog sedan de fem brödkakorna och de två fiskarna och såg upp mot himlen och tackade Gud. Därefter bröt han bröden och fiskarna i bitar och gav åt sina lärjungar för att de skulle ge åt folket.

17 Man åt sig mätta, men trots det blev det tolv korgar med mat över.

Petrus erkänner Jesus som Messias

18 En dag när Jesus var ensam och bad, och hans lärjungar var i närheten, kom han fram till dem och frågade: Vem säger folket att jag är?

19 Johannes döparen, svarade de, men andra säger Elia eller någon annan av de gamla profeterna som uppstått från de döda.

20 Då frågade han dem: Vem tror ni att jag är? Petrus svarade: Du är Kristus - den som alla väntat på.

Jesus förutsäger för första gången att han ska dö

21 Han gav dem stränga order att inte tala om detta för någon.

22 Människosonen måste lida mycket, sa han, och de judiska ledarna - de äldste, översteprästerna och laglärarna - kommer att ta avstånd från honom och döda honom, men tre dagar senare kommer han att uppstå!

23 Sedan sa han till alla: Den som vill följa mig måste säga nej till sina egna önskningar och begär, och bära sitt kors varje dag och hålla sig tätt intill mig!

24 Den som förlorar sitt liv för min skull ska vinna det, men den som strävar efter att rädda sitt liv ska förlora det.

25 Och vad tjänar man på att vinna hela världen, om man samtidigt förlorar sitt eget jag?

26 När jag, Människosonen, kommer i min härlighet och i Faderns och de heliga änglarnas härlighet, ska jag skämmas för alla som nu skäms för mig och mina ord.

27 Men tro mig: Några av er som står här nu kommer att leva och se Guds rike med egna ögon!

Jesus förvandlas på berget

28 Åtta dagar senare tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick upp på ett berg för att be.

29 Och medan han bad började hans ansikte skina, och hans kläder blev bländande vita och strålade av ljus.

30 Plötsligt stod två män bredvid honom och talade med honom. Det var Mose och Elia,

31 och också de strålade av ljus, och de talade om att Jesus enligt Guds plan skulle dö i Jerusalem.

32 Petrus och de båda andra hade blivit så sömniga att de somnat. Men nu vaknade de, och de såg Jesus och de två männen, omstrålade av ljus och glans.

33 När Mose och Elia gjorde sig beredda att gå därifrån, ropade Petrus, som var så förvirrad att han inte ens visste vad han sa: Herre, det här är fantastiskt! Vi ska bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia!

34 Men medan han sa detta blev de insvepta i ett ljust moln som sänkte sig ner över dem, och de blev rädda

35 när en röst från molnet sa: Detta är min Son, som jag har utvalt. Lyssna på honom.

36 När rösten hade tystnat stod Jesus ensam kvar. Men lärjungarna teg och berättade inte förrän långt senare för någon om vad de hade sett.

Jesus botar en pojke som är besatt av en ond ande

37 Nästa dag, när de kom ner från berget, mötte de en stor skara människor,

38 och en man i folkhopen ropade till Jesus: Mästare, den här pojken är mitt enda barn.

39 Ofta tar en ond ande tag i honom. Då skriker pojken och vrider sig i kramper tills fradgan står om munnen på honom. Så håller anden på och lämnar honom nästan aldrig i fred.

40 Jag bad dina lärjungar att driva ut den, men de klarade inte av det!

41 O, ni tröga människor som aldrig kan tro! utbrast Jesus. Hur länge ska jag stå ut med er? Ta hit pojken.

42 När pojken var på väg mot honom, knuffade den onde anden omkull honom och slet och ryckte våldsamt i honom. Men Jesus befallde den onde anden att lämna pojken, och botade honom och överlämnade honom till hans far.

43 Alla som var med blev förvånade och förskräckta över den makt och kraft som visade sig i det som hänt.Medan folket fortfarande förvånade sig över vad han gjorde, sa Jesus till lärjungarna:

Jesus förutsäger för andra gången hur han ska dö

44 Lyssna noga på mig, och kom ihåg vad jag säger. Människosonen ska förrådas.

45 Men lärjungarna förstod det inte, och de begrep inte vad han ville säga. De vågade inte heller fråga honom.

Lärjungarna diskuterar vem av dem som är störst

46 Istället började de diskutera om vem som skulle bli den främste av dem i det rike som Jesus talade om.

47 Men Jesus förstod vad som rörde sig i deras tankar och ställde därför ett litet barn bredvid sig

48 och sa till dem: Den som tar emot ett litet barn som det här, tar emot mig! Och den som tar emot mig tar emot Gud som sände mig. Den som själv håller sig för att vara liten är verkligen stor.

Lärjungarna förbjuder en man att använda Jesu namn

49 Då sa Johannes plötsligt: Herre, vi såg en som använde ditt namn till att driva ut onda andar, och eftersom han inte är med oss försökte vi stoppa honom.

50 Men Jesus sa: Det skulle du inte ha gjort. För den som inte är mot oss är för oss.

Att följa Jesus har sitt pris

51 Det var snart dags för Jesus att återvända till sin far i himlen, och därför började han med stor beslutsamhet att vandra mot Jerusalem.

52 En dag skickade han budbärare framför sig för att de skulle skaffa husrum i en samarisk by.

53 Men eftersom Jesus var på väg mot Jerusalem tog man honom för att vara en judisk pilgrim och ville inte ha med honom att göra.

54 När de båda lärjungarna Jakob och Johannes fick reda på vad som hänt, blev de upprörda och sa: Mästare, ska vi befalla att eld kommer ner från himlen och bränner upp dem, så som Elia gjorde?

55 Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem.

56 Sedan gick de vidare till en annan plats.

57 Medan de var på väg sa någon till Jesus: Jag vill följa dig vart du än går.

58 Men Jesus svarade: Kom ihåg att jag inte ens har ett ställe där jag kan vila mitt huvud. Rävarna har sina lyor, och fåglarna har sina bon, men Människosonen är hemlös här på jorden.

59 Till en annan man sa han: Följ mig, och bli min lärjunge! Mannen svarade: Ja, men jag vill vänta tills min far dött.

60 Då svarade Jesus: Låt den som saknar det eviga livet syssla med sådant. Din uppgift är att predika om Guds rike för hela världen.

61 En annan sa: Ja, Herre, jag ska komma, men låt mig först ta farväl av dem därhemma.

62 Men Jesus sa till honom: Den som låter sig lockas bort från det arbete jag planerar för honom, passar inte i Guds rike.