Nya Levande Bibeln

Lukas 21

En fattig änka ger allt hon har

1När Jesus stod i templet såg han hur de rika lade sina gåvor i kollektkistan.

En fattig änka kom också fram och släppte ner två kopparslantar.

Då sa han: Denna stackars änka har gett mer än alla de andra tillsammans,

för de gav en liten del av sitt överflöd, men hon gav allt vad hon hade trots att hon var fattig.

Jesus talar om framtiden

Några av hans lärjungar började då hänförda tala om templet med alla dess vackra stenar och dyrbara gåvor som folket hade skänkt.

Men Jesus sa: Snart är tiden inne när allt detta som ni beundrar ska jämnas med marken. Inte en enda sten ska lämnas kvar på sin plats.

Herre! utropade de förskräckt. När kommer det att ske? Och hur kan vi veta att tiden är inne?

Han svarade: Låt ingen lura er! Många ska komma och påstå att de är Messias och säga: 'Slutet är nära.' Men tro dem inte!

Och när ni får höra om krig och revolutioner så grips inte av panik. Det är sant att det kommer att bli krig, men tidens ände står ännu inte för dörren.

10 Folken ska föra krig mot varandra, och det ena landet ska angripa det andra.

11 Allvarliga jordbävningar kommer att skaka stora delar av världen. Hungersnöd och epidemier ska drabba människorna, och oförklarliga tecken på himlen kommer att göra dem alldeles skräckslagna.

12 Men innan allt detta inträffar kommer ni att bli förföljda. Eftersom ni bekänner mitt namn blir ni dömda och kastade i fängelse, och ni kommer att bli ställda inför makthavare och myndigheter.

13 Men det ger er möjlighet att vittna om mig.

14 Oroa er därför inte för vad ni ska svara på de anklagelser som riktas mot er,

15 för jag ska ge er de rätta orden med en sådan skärpa att ingen av era motståndare kommer att kunna svara.

16 Till och med de som står er närmast, era föräldrar, bröder, släktingar och vänner, ska förråda er och arrestera er, och några av er kommer att dödas.

17 Alla ska hata er för att ni tillhör mig och bekänner mig.

18 Men Gud ska inte överge er. Utan hans vilja ska inte ett hår på era huvuden gå förlorat.

19 Stå fasta och håll ut för då ska ni vinna evigt liv.

20 Men den dag ni ser Jerusalem omringad av arméer, ska ni veta att dess undergång är nära.

21 Då måste Judeens invånare fly till bergen, och de som bor i Jerusalem måste lämna staden så fort som möjligt för ingen kan söka skydd där.

22 Detta blir dagar fyllda av Guds domar. Då ska allt det profeterna skrev om i de gamla Skrifterna gå i uppfyllelse.

23 Stackars de kvinnor som då väntar barn, och de som har spädbarn, för det ska bli djup nöd i detta land och vreden ska drabba det.

24 Många människor ska brutalt bli dödade, och andra ska deporteras som fångar och flyktingar till världens alla länder. Och Jerusalem ska ockuperas och trampas ner av främmande folk tills dess Gud gör slut på deras tid.

Jesus talar om sin återkomst

25 Sedan ska märkliga fenomen visa sig på solen, månen och stjärnorna. Det är förvarningar om kommande olyckor. På jorden ska folken gripas av ångest och en förfärlig rastlöshet inför katastroferna och de våldsamma flodvågorna.

26 Ovisshet och fruktan ska driva många människor till förtvivlan så de tappar allt hopp, för till och med lagarna som styr universum ska rubbas.

27 Men då ska jordens alla folk få se Människosonen komma i ett moln med gudomlig makt och stor härlighet.

28 Därför, när ni ser allt detta hända, stå då fasta och se uppåt för då är er befrielse nära.

29 Sedan fortsatte han med följande bild: Lägg märke till fikonträdet, eller vilket annat träd som helst.

30 Redan då bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära.

31 På samma sätt kan ni veta att Guds rike är nära när ni ser att dessa händelser inträffar.

32 Tro mig, detta folk ska inte gå under innan allt detta har gått i uppfyllelse.

33 Och fastän både himmel och jord ska försvinna, ska mina ord alltid finnas kvar.

Jesus talar om att vi ska vara vaksamma

34-35 Var på er vakt! Låt inte min plötsliga ankomst överrumpla er. Låt mig inte finna er i lyx och överflöd, nöjen och dryckenskap eller upptagna med livets problem och bekymmer som resten av världen.

36 Håll er alltid beredda. Be att ni ska få kraft att rädda er undan de svårigheter som väntar, så att ni kan möta Människosonen med frimodighet.

37-38 Varje dag gick Jesus till templet för att undervisa, och folkmassorna började samlas tidigt på morgonen för att höra honom. Men varje kväll lämnade han staden och gick ut till Oljeberget och övernattade där.