Nya Levande Bibeln

Lukas 18

Liknelsen om den envisa änkan

1En dag berättade Jesus denna liknelse för sina lärjungar för att visa hur viktigt det är att inte ge upp utan att be tills svaret kommer.

I en stad fanns det en domare, sa han, en mycket gudlös man, som inte visade någon respekt varken för Gud eller människor.

I samma stad fanns en änka som ständigt och jämt kom till honom och sa: 'Hjälp mig att få rätt mot min motpart som alltid anklagar mig.'

4-5 Under lång tid avvisade han henne, men till slut började hon att gå honom på nerverna. Då sa han till sig själv: 'Jag bryr mig varken om Gud eller människor, men den här kvinnan är så besvärlig så jag ska hjälpa henne att få rätt. Jag är trött på att hon springer här ständigt och jämt!'

Sedan sa Jesus: Om till och med en orättfärdig domare kan ge med sig,

tror ni då inte att Gud ska låta sina utvalda få rätt när de dag och natt ber till honom?

Jag försäkrar er att han ska skynda sig och hjälpa dem! Men frågan är: Kommer Människosonen att finna några ibland er som tror när han kommer tillbaka?

Männen som bad på olika sätt

Sedan berättade han denna liknelse för några som skröt med sin egen rättfärdighet och hånade alla andra:

10 Två män gick till templet för att be. En av dem var en stolt, självgod farisé. Den andre var tullindrivare och en riktig bedragare.

11 Den stolte farisén sa mera för sig själv än till Gud: 'Tack Gud för att jag inte är en syndare som alla andra, och särskilt inte som den där bedragaren där borta! För jag lurar aldrig någon, jag är aldrig otrogen i mitt äktenskap,

12 jag fastar två gånger i veckan och jag ger Gud en tiondel av allt jag tjänar.'

13 Men den ohederlige tulltjänstemannen stod på avstånd och vågade inte ens lyfta sina ögon mot himlen då han bad, utan slog sig för bröstet i sin sorg och ropade: 'Gud, förbarma dig över mig, stackars syndare.'

14 Jag säger er att syndaren och inte farisén gick hem befriad från sin skuld! Den som framhäver sig själv ska förödmjukas, men den som inte gör det ska bli ärad.

Jesus välsignar barnen

15 En dag tog några mödrar med sig sina småbarn till honom för att han skulle lägga sina händer på dem och välsigna dem. Men lärjungarna körde bort dem.

16-17 Då kallade Jesus till sig barnen och tillrättavisade lärjungarna och sa: Låt de små barnen komma till mig! Skicka inte iväg dem. Guds rike tillhör dem som är som små barn och som med fullt förtroende kommer till Gud. Och den som inte har en sådan tro som de, kommer aldrig dit in.

Jesus talar med en rik ung man

18 En gång ställde en rik och ansedd man denna fråga till honom: Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?

19 Förstår du vad du säger när du kallar mig god? frågade Jesus honom. Det är bara Gud som är god och ingen annan.

20 Men när det gäller din fråga om evigt liv så vet du väl vad de tio budorden säger: var inte otrogen i ditt äktenskap, mörda inte, stjäl inte, ljug inte, hedra dina föräldrar och så vidare.

21 Mannen svarade: Jag har hållit vartenda ett av dessa bud sedan jag var ett litet barn.

22 När Jesus hörde detta svarade han: Du saknar fortfarande något. Sälj allt du äger och ge pengarna till de fattiga så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.

23 Men när mannen hörde detta, gick han mycket olycklig därifrån för han hade gott om pengar.

24 Jesus såg efter honom när han gick och sa till sina lärjungar: Hur svårt det är för de rika att komma in i Guds rike!

25 Det är lättare för en kamel att tränga sig igenom ett nålsöga, än det är för den som klamrar sig fast vid sina rikedomar att komma in i Guds rike.

26 De som hörde honom säga detta utropade: Om det är så svårt, kan då någon över huvud taget bli frälst?

27 Han svarade: Det människor inte kan, det kan Gud!

28 Då sa Petrus ivrigt: Vi har lämnat våra hem och följt dig.

29 Ja, svarade Jesus, och alla som har gjort vad du har gjort, alla som lämnat hem, hustru, bröder, föräldrar, eller barn för Guds rikes skull

30 kommer att få det tillbaka många gånger om och dessutom få evigt liv i den värld som ska komma.

Jesus förutsäger för tredje gången hur han ska dö

31 Han samlade sedan de tolv omkring sig och sa till dem: Som ni vet är vi på väg till Jerusalem, och när vi kommer dit ska allt vad de gamla profeterna sagt om Människosonen slå in.

32 Man ska överlämna mig till romarna, och jag ska bli hånad och misshandlad, och man ska spotta på mig

33 och piska mig och slutligen döda mig. Men på den tredje dagen ska jag uppstå från de döda.

34 Men de förstod inte ett dugg vad han talade om, och de tyckte att han talade i gåtor.

Jesus botar från blindhet

35 När de närmade sig staden Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde,

36 och när han hörde att det var många människor som kom vägen fram, frågade han nyfiket vad som stod på.

37 Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom,

38 började han ropa: Jesus, Davids son, hjälp mig!

39 Folket som gick framför Jesus försökte tysta mannen, men han ropade bara högre: Davids son, hjälp mig!

40 När Jesus kom fram till platsen stannade han. Hämta den blinde mannen, sa han.

41 Sedan frågade Jesus mannen:Vad vill du att jag ska göra? Herre, bad mannen, jag vill få min syn tillbaka!

42 Då sa Jesus till honom: Du kan se! Din tro har botat dig.

43 Och med detsamma kunde mannen se, och han följde efter Jesus och prisade Gud. Och alla som såg det som hände tackade och lovprisade Gud.