Nya Levande Bibeln

Lukas 13

Omvänd er, eller dö

1Vid den tiden fick Jesus höra att Pilatus hade dödat några judar från Galileen, när de offrade i templet i Jerusalem, så att deras blod hade blandats med offerdjurens.

Tror ni att de var större syndare än de andra människorna i Galileen? frågade han. Var det därför de fick lida?

Inte alls! Förstår ni inte att eftersom de blev dödade så kommer ni också att mista livet, om ni inte överger ert ogudaktiga liv och vänder om till Gud?

Och hur var det med de arton som dog när tornet i Siloa föll över dem? Var de de värsta syndarna i Jerusalem?

Inte alls! Ni ska också dö om ni inte ändrar er.

Sedan berättade han denna liknelse: En man planterade ett fikonträd i sin trädgård. Han kom då och då och tittade till det för att se om han kunde hitta någon frukt på det, men han blev alltid besviken.

Till sist bad han sin trädgårdsmästare att hugga ner det. 'Jag har väntat i tre år, och det har inte blivit ett enda fikon på det!' sa han. 'Det är ingen idé att hålla på så här! Jag kan använda platsen till något annat.'

'Ge det en chans till

Kanske det blir fikon på det nästa år. Om inte, så hugger jag ner det.'

Jesus botar en handikappad kvinna

10 En sabbatsdag när han undervisade i synagogan,

11 fick han se en svårt handikappad kvinna. Hon hade gått böjd i arton år, och kunde inte räta på sig.

12 Han ropade på henne och sa: Kvinna, du är botad från din sjukdom!

13 Sedan rörde han vid henne, och genast rätade hon på sig och började tacka och lovprisa Gud.

14 Men föreståndaren för synagogan blev förargad över att Jesus botade henne på sabbatsdagen. Det finns sex dagar i veckan när man kan arbeta, ropade han till folket. Då kan man komma och bli botad, men inte på sabbaten!

15 Men Jesus svarade: Ni hycklare! Ni arbetar själva på sabbaten. Löser ni inte era åsnor och oxar på sabbaten och leder ut dem för att ge dem vatten?

16 Och så förbjuder ni mig att lösa denna judiska kvinna som Satan hållit bunden i arton år, bara för att det är sabbat!

17 Det fick hans fiender att skämmas, men folket gladde sig över de stora under han gjorde.

Jesus undervisar om Guds rike

18 Därefter började han undervisa om Guds rike igen. Vad kan man säga att riket liknar? frågade han. Hur ska jag beskriva det?

19 Jo, det är som ett litet senapsfrö som såtts i en trädgård. Det växer och blir ett träd, och fåglarna bygger sina bon i dess grenar.

20-21 Det är som jäst, som knådas in i en deg och som utan att någon ser hur det går till, får hela degen att jäsa.

Varför kommer inte alla in i Guds rike?

22 På sin väg mot Jerusalem gick han från stad till stad och från by till by och undervisade.

23 Någon frågade honom: Kommer bara några få att bli frälsta? Jesus svarade:

24-25 Dörren till himlen är trång. Gör därför allt för att komma in genom den. Sanningen är den att många försöker, men de lyckas inte, och när husets herre har låst dörren är det för sent. Om ni då står utanför och bankar och ber: 'Herre, öppna dörren för oss

26 Då säger ni: 'Men vi har ätit och druckit tillsammans med dig. Och du predikade hos oss!'

27 Men han kommer att svara: 'Har jag inte redan sagt att jag inte känner er. Försvinn härifrån!'

28 Och ni ska gråta och jämra er av förtvivlan och ilska när ni står där utanför och ser Abraham, Isak, Jakob, alla profeterna,

29 och alla människor som kommer från hela världen för att vara med om festen i Guds rike.

30 Och lägg märke till detta! Några som nu inte anses vara något kommer att bli ärade, och många med kända namn kommer att vara obekanta.

Jesus sörjer över Jerusalem

31 I samma ögonblick kom ett par fariseer till honom och sa: Gå genast härifrån, om livet är dig kärt, för Herodes är efter dig!

32 Jesus svarade: Hälsa den räven att jag driver ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon, men på den tredje dagen når jag mitt mål.

33 Ja, i dag, i morgon och i övermorgon måste jag hålla på! För det passar inte en profet att bli dödad någon annanstans än i Jerusalem!

34 O Jerusalem, Jerusalem! Du stad som mördar profeterna, och som stenar dem som sänts ut för att hjälpa dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, precis som hönan samlar kycklingarna under sina vingar, men ni ville inte.

35 Och nu, nu får ni själva ta hand om ert hus. Mig får ni inte se igen förrän ni säger: 'Välkommen du som kommer i Herrens namn.'