Nya Levande Bibeln

Lukas 11

Jesus undervisar lärjungarna hur de ska be

1En gång när Jesus hade stannat på ett ställe för att be, kom en av lärjungarna till honom och sa: Herre, lär oss en bön som vi kan be, precis som Johannes lärde sina lärjungar att be.

Och detta är den bön som Jesus lärde dem: Far, vi ärar ditt heliga namn. Vi ber att ditt rike snart ska komma.

Ge oss idag vad vi behöver för att leva,

och förlåt oss våra synder såsom vi förlåter dem som har gjort orätt mot oss. Skydda oss så vi alltid är trogna mot dig.

5-6 Han fortsatte att undervisa dem om bön och sa: Tänk dig att du går till en väns hus mitt i natten och knackar på och säger till honom: 'Låna mig lite bröd. En av mina vänner har just kommit på besök, och jag har inget som jag kan bjuda honom på.'

Han skulle då svara från sitt sovrum: 'Stör mig inte! Dörren är låst för natten. Vi har alla gått och lagt oss och barnen kan vakna. Jag kan absolut inte hjälpa dig den här gången.'

Men är det inte så att även om han inte gör det för att du är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge dig allt du behöver om du bara är envis och fortsätter att knacka.

Det är likadant med bönen. Fortsätt att be, och ni kommer att få. Fortsätt att söka, och ni kommer att finna. Knacka på och dörren kommer att öppnas.

10 För alla som ber ska få, och alla som söker ska finna. Och dörren ska öppnas för alla som knackar på.

11 Du som är far, inte ger du din pojke en sten om han ber om bröd? Eller en orm istället för en fisk,

12 eller en skorpion istället för ett ägg?

13 Om till och med syndiga människor som ni själva ger era barn goda gåvor, ska er himmelske Far naturligtvis ge den helige Ande till dem som ber honom om det.

Jesus beskylls för att stå i förbund med djävulen

14 En gång drev Jesus ut en ond ande ur en man. Anden hade gjort honom stum. Mannen fick nu sin talförmåga tillbaka och folket häpnade.

15 Men några sa: Inte undra på att han kan driva ut andar. Han får sin kraft från Satan, de onda andarnas kung!

16 Och några andra som spionerade på honom, krävde att han skulle göra ett tecken på himlen som bevis på att han handlade i Guds namn.

17 Han förstod vad de tänkte, och därför sa han: Ni vet ju att ett rike faller sönder och slutligen går under när flera makthavare kämpar om makten. Likadant är det med ett hem där man strider och grälar med varandra.

18 Om därför det ni säger är sant, att Satan ger mig kraft att driva ut hans onda andar, hur kan då hans rike överleva?

19 Och om jag får kraft av Satan, hur är det då med dem bland er som driver ut onda andar? Fråga dem om ni har rätt!

20 Men om jag driver ut onda andar med Guds kraft, så bevisar det att Guds rike har kommit.

21 För när Satan bevakar sitt palats, stark och beväpnad till tänderna, så är det tryggt

22 tills någon som är starkare och har ännu bättre vapen anfaller och besegrar honom och tar ifrån honom hans vapen och tillhörigheter.

23 Den som inte är för mig, är emot mig. Och om han inte hjälper mig, så skadar han min sak.

24 När en ond ande drivs ut ur en människa, irrar den oroligt omkring tills den finner ett nytt offer. Gör den inte det, återvänder den till den person den lämnat

25 och märker då att dess förra hem är städat och rent.

26 Då går den och hämtar sju andra andar, som är ännu värre, och de flyttar in hos mannen. Och så får den stackars människan det sju gånger värre än hon hade det förut.

27 Medan han talade ropade en kvinna i folkskaran: Lycklig är den kvinna som har fött dig och uppfostrat dig.

28 Men han svarade: Verkligt lyckliga är bara de som hör Guds ord och lever efter det.

Jesus varnar för otro

29-30 Från alla håll trängde sig nu folk på, och han predikade för dem och sa: Människorna idag är onda och gudlösa. De kräver märkliga tecken som bevis på att jag är Messias. Men jag kommer inte att ge dem något utom ett: Tänk på Jona. Det som hände med honom bevisade för Nineves invånare att Gud hade sänt honom. Det som jag ska gå igenom kommer också att bevisa att Gud har sänt mig till er.

31 Och på domens dag ska drottningen från Söderlandet stiga fram som vittne mot detta folk och döma det. Hon gjorde en lång och ansträngande resa för att lyssna till Salomos vishet. Men här finns någon som är mycket större än Salomo.

32 Också Nineves invånare ska stiga fram och döma er på domens dag, för de gjorde bättring när de hörde Jonas predikan, och här finns en som är mycket större än Jona, men ni vägrar att lyssna.

Det inre ljuset

33 Kan ni tänka er någon som tänder en lampa och sedan gömmer den. Nej, man ställer den så att den lyser för alla som kommer in i rummet.

34 Ditt öga ger dig ljus. När dina ögon ser klart kan du röra dig obehindrat. Men om du ser dåligt, famlar du omkring.

35 Se därför till att dina ögon inte blir grumliga eller till och med blinda.

36 Om du inte kan se Gud, hur fruktansvärt kommer då inte ditt mörker att vara. Men om allt i dig är ljus, kommer du att lysa som när en lampa låter sitt sken flöda över dig.

Jesus anklagar fariseerna och laglärarna

37-38 En av fariseerna som var där och lyssnade på Jesus passade på att bjuda hem honom på middag. Jesus följde med och satte sig ner för att äta utan att först ha tvättat händerna, som den judiska seden krävde. Detta förvånade värden mycket.

39 Då vände sig Jesus till honom och sa: Till det yttre är ni fariseer utan fel. Ni glänser som bägaren ni dricker ur. Men inom er är ni smutsiga och fulla av ondska.

40 Vilken skenhelighet! Ni vet ju i alla fall att Gud har skapat både det yttre och det inre. Eller menar ni verkligen att Gud bara ser till det yttre?

41 Era fat och bägare är fulla. Dela med er till de fattiga. Då ska ert inre också bli rent inför Gud.

42 Det står illa till med er, fariseer! Till och med av den minsta lilla kryddört ger ni Gud en tiondel, men ni är fullständigt likgiltiga för ert förhållande till Gud och kärleken till honom. Ge ert tionde, men glöm inte bort det verkligt väsentliga.

43 Jag varnar er! Ni fariseer älskar att sitta på de främsta platserna i gudstjänsterna, och ni tycker om att man hälsar er med respekt när ni promenerar på torgen!

44 En fruktansvärd dom väntar er. Ni är som gravar som man går över utan att märka dem. Människorna som ni möter anar inte vilken ruttenhet ni döljer.

45 Herre, sa en laglärd man bland åhörarna, du har förolämpat oss med vad du just nu har sagt.

46 Ja, sa Jesus, ni laglärare ska få samma dom! För ni krossar människor under så omöjliga religiösa krav att ni själva inte ens skulle kunna tänka er att uppfylla dem.

47 Akta er! Ni är precis likadana som era förfäder som på sin tid dödade profeterna.

48 Mördare! Ni håller med era förfäder om att vad de gjorde var rätt, och ni skulle själva ha gjort detsamma.

49 Därför har Gud i sin vishet sagt: 'Jag ska sända profeter och apostlar till er. Några ska ni döda och andra ska ni förfölja.'

50 Det är människor som ni som ska ställas inför rätta för att ha mördat Guds tjänare ända från världens början -

51 från mordet på Abel till mordet på Sakarias, som dog mellan altaret och det innersta rummet i templet. Hör vad jag säger: Ni ska ställas till svars för detta.

52 Akta er, ni experter på lagen! Genom er undervisning hindrar ni människorna att finna vägen till sanningen. Ni själva kommer visserligen inte in i Guds rike, men vad värre är, ni hindrar också andra från att göra det.

53-54 Fariseerna och de laglärda blev rasande, och från det ögonblicket förföljde de honom med besvärliga frågor och försökte få honom att säga något som de kunde arrestera honom för.