Nya Levande Bibeln

Johannes 13

Jesus tvättar lärjungarnas fötter

1Det var kvällen före påskhögtiden, och Jesus visste att den kommande natten skulle bli hans sista på jorden innan han återvände till Fadern.

Redan under kvällsmåltiden hade djävulen intalat Judas Iskariot, Simons son, att det var rätt kväll att fullfölja planerna att förråda Jesus.

Jesus visste att Fadern hade gett honom allt och att han hade kommit från Gud och skulle återvända till Gud.

Han reste sig nu från bordet, tog av sig manteln och virade en handduk om sig.

Sedan hällde han vatten i ett handfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken.

När han kom till Petrus sa denne till honom: Herre, inte ska du tvätta våra fötter.

Jesus svarade: Du förstår ännu inte vad jag gör, men en dag ska du förstå det.

Nej, protesterade Petrus, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter!Men om jag inte gör det så kan du inte vara min lärjunge, svarade Jesus.

Då ropade Petrus: Tvätta då inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet.

10 Jesus svarade: Den som har badat behöver bara få sina fötter tvättade för att vara fullständigt ren. Nu är ni rena, men det gäller inte er alla.

11 Jesus visste nämligen vem som skulle förråda honom. Det var det han menade när han sa att de inte alla var rena.

12 När han hade tvättat deras fötter tog han på sig manteln igen och satte sig ner och frågade: Förstår ni vad jag har gjort?

13 Ni kallar mig 'Mästare' och 'Herre

14 Och eftersom jag, Herren och Läraren, har tvättat era fötter, så är ni skyldiga att tvätta varandras fötter.

15 Jag har gett er ett exempel som ni ska följa: Gör som jag har gjort med er.

16 Det är sant att tjänaren inte är större än sin mästare. Inte heller är budbäraren viktigare än den som sände honom.

17 Det ska bli till stor glädje för er om ni förstår detta och praktiserar det.

18 Jag säger inte dessa ord till er alla, men jag vet vilka jag har utvalt. Skriften säger: 'En som äter tillsammans med mig ska förråda mig

19 Jag säger det nu, så att ni när det händer kan tro att jag är den jag är.

20 Det är sant att den som välkomnar den som jag sänder, välkomnar mig. Och att ta emot mig är att ta emot Fadern, som har sänt mig.

Jesus och hans lärjungar äter den sista måltiden

21 I samma ögonblick blev Jesus upprörd i sitt innersta och ropade: Ja, det är sant, en av er kommer att förråda mig!

22 Lärjungarna såg på varandra och undrade vem han kunde mena.

23 Jag satt närmast Jesus vid bordet och eftersom jag var hans närmaste vän, bad

24 Petrus mig fråga honom vem det var som skulle begå denna fruktansvärda handling.

25 Jag vände mig därför till Jesus och frågade: Herre, vem är det?

26 Han svarade: Det är den som jag ger det här brödstycket som jag nu doppar i skålen.Och när han hade gjort det gav han det till Judas, Simon Iskariots son.

27 Och från det ögonblicket hade Satan Judas helt i sitt våld. Då sa Jesus till honom: Gör det som du har i sinnet, men gör det snart.

28 Ingen av de andra vid bordet förstod vad Jesus menade.

29 Några trodde att han bad honom att gå ut och köpa det man behövde för högtiden eller att ge något till de fattiga, eftersom Judas hade hand om pengarna.

30 Judas reste sig omedelbart och gick ut i natten.

Jesus förutsäger Petrus förnekelse

31 Så snart Judas hade gått sa Jesus: Nu har stunden kommit då Gud ska visa vem Människosonen verkligen är, och därigenom ska Guds härlighet bli synlig.

32 För Gud ska ge honom sin egen härlighet, och det kommer att ske mycket snart.

33 Mina kära barn, det dröjer bara några korta ögonblick innan jag måste lämna er och gå bort! Ni ska söka efter mig, men det som jag redan har sagt till de judiska ledarna, säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma.

34 Därför ger jag er nu ett nytt bud: älska varandra lika mycket som jag har älskat er.

35 Er kärlek till varandra ska visa världen att ni är mina lärjungar.

36 Petrus sa: Herre, vart går du? Jesus svarade: Ni kan inte gå med mig nu, men ni ska följa efter senare.

37 Men varför kan jag inte komma med nu? undrade han. Jag är beredd att dö för dig.

38 Jesus svarade: Dö för mig? Nej, innan tuppen gal i morgon bitti ska du tre gånger neka till att du överhuvud taget känner mig!