Nya Levande Bibeln

Job 38

Herren talar och svarar Job

1Då svarade Herren Job från virvelvinden:

Varför använder du din okunnighet till att förneka min omtanke?

Gör dig nu beredd och var som en man, för jag tänker ställa frågor som du måste svara på.

Var var du, när jag lade grunden till jorden? Tala om det för mig, du som vet så mycket.

Vet du hur dess storlek bestämdes och vem som mätte upp dess mått?

6-7 Vad är det som håller fast dess grund, och vem lade dit hörnstenen, medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och änglarna jublade av glädje?

8-9 Vem kontrollerade havens vatten, när det forsade fram ur djupen? Vem klädde dem med moln och tjockt mörker

10 och bestämde deras yttersta gräns

11 och sa: 'Så långt men inte längre får ni komma, och här ska era stolta vågor stanna!'?

12 Har du någonsin befallt morgonen att komma eller ljuset att bryta fram i öster?

13 Har du någon gång sagt till dagsljuset att sprida sig till jordens ändar för att göra slut på nattens ondska?

14 Jorden tar form likt en lerklump som pressas samman av ett sigill, och den är smyckad som en vacker dräkt.

15 De ogudaktiga blir störda i sina handlingar.

16 Har du utforskat havets källor och oändliga djup?

17-18 Har platsen för dödsrikets portar uppenbarats för dig? Vet du hur stor jorden egentligen är? Tala om det för mig, om du vet det!

19 Var kommer ljuset ifrån, och hur kom det dit? Eller berätta för mig om mörkret! Varifrån kommer det?

20 Kan du finna deras gränser eller vägen till deras vistelseort?

21 Men naturligtvis vet du allt det där! För du föddes innan allt detta var skapat, och du har en sådan oerhörd erfarenhet bakom dig!

22-23 Har du varit i snöns förrådshus eller sett var haglet blir till och hur det förvaras, det som jag har sparat för krigstider?

24 Vet du vägen till den plats där blixten delar sig? Var finns östanvindens hem?

25-27 Vem grävde en dal för regnfloderna? Vem gjorde upp vägen för blixten, så att den kunde få regnet att falla på ökenlandet, för att den torra och ofruktbara jorden skulle mättas med vatten, så att ljuvligt gräs skulle växa upp?

28 Har regnet någon far? Varifrån kommer daggen?

29 Vem är isens och frostens mor,

30 som får vatten att bli is, lika hård som klippan?

31 Kan du hålla stjärnorna på plats? Kan du binda Plejaderna eller lösa Orion?

32 Kan du leda stjärnbilderna rätt i de olika årstiderna och visa Stora och Lilla Björn vägen?

33 Känner du till universums lagar och vet du hur himlarna påverkar jorden?

34 Kan du ropa till molnen och få dem att släppa ner regn?

35 Kan du få blixtar att tändas och gå dit du vill?

36 Vem ger insikt och förstånd?

37-38 Vem kan räkna alla moln? Vem kan tömma himlens vattenbehållare över allt damm och all smuts?