Nya Levande Bibeln

Job 37

Elihu talar om Guds makt

1Jag är förskräckt!

Hör, hör ljudet av hans röst!

Den rullar fram över himlen, och hans blixtar lyser upp skyn i varje riktning.

Sedan kommer mullret, hans majestäts väldiga stämma.

Hans röst är oerhörd i åskan. Vi kan inte förstå hur stor hans kraft är.

Han bestämmer hur snö och regn ska falla på jorden.

Då upphör människans arbete så att alla ska kunna se hans styrka, och

djuren gömmer sig bland klipporna eller i sina hålor.

Stormen kommer ut från sin boplats och kylan sprids med vindarna.

10 När Gud blåser på floderna, fryser till och med de stridaste strömmar.

11 Han fyller molnen med fuktighet och blandar upp dem med sina blixtar.

12 Styrda av hans hand utför de hans befallningar på jorden.

13 Han sänder stormarna som straff eller för att i sin kärlek ge nytt mod åt människorna.

14 Lyssna nu, Job, och tänk på alla Guds underbara verk!

15 Vet du hur Gud kan härska över naturen och få blixtarna att skjuta ut ur molnen?

16-17 Fattar du hur han kan hålla molnen i balans? Förstår du varför du blir varm när sunnanvinden blåser och allt är stilla?

18 Kan du breda ut molnens fantastiska spegel, på samma sätt som han gör?

19-20 Du, som tycker att du vet så mycket, lär oss andra i vårt mörker hur vi ska kunna närma oss Gud! Med din vishet skulle vi kanske våga? Men vill någon bli uppslukad levande?

21 Vi kan ju inte titta på solen eftersom den är så stark, när vinden har drivit bort molnen.

22 Inte heller kan vi se Guds majestät, som kommer mot oss från himlen i bländande glans.

23 Vi kan aldrig fatta den Allsmäktiges styrka, och ändå är han så rättfärdig och barmhärtig att han inte förgör oss.

24 Inte undra på att människor överallt fruktar för honom! Han påverkas ju inte av den visaste av människor.