Nya Levande Bibeln

Job 35

1Elihu fortsatte:

2-3 Menar du att det är rätt av dig att först påstå att Gud kommer att frikänna dig, för att i nästa ögonblick fråga honom till vad gagn det är att avhålla sig från synd?

Jag ska svara dig och alla dina vänner.

Se upp mot himlen, högt över dig!

Skakar det himlen och får det Gud att lämna sin tron om du syndar? På vad sätt påverkar det honom, om du syndar gång på gång?

Eller är det till hans fördel att du är gudfruktig?

Dina synder kan bara skada en annan människa, liksom dina goda gärningar kan bli henne till hjälp.

9-10 De förtryckta kan kanske klaga under de rikas välde och för att de behandlas illa, men ingen av dem ropar till Gud och frågar: 'Var finns du, Gud, min Skapare, som låter lovsånger ljuda mitt i natten

11 och gör oss klokare än markens djur och himlens fåglar?'

12 Men när någon kommer och ropar ut denna fråga till honom, svarar han aldrig med att ögonblickligen straffa tyrannerna.

13 Nej, han hör inte deras rop.

14-15 Varför skulle han då lyssna till dig, som påstår att du inte kan se honom, att han aldrig ger dig rätt och att han inte bryr sig om att straffa de ogudaktiga.

16 Men du angriper honom med tomma ord. Job, du har talat som en dåre!