Nya Levande Bibeln

Job 34

1Elihu fortsatte:

Hör på mig, ni som är så visa!

Vi kan välja att höra det vi vill, liksom vi kan bestämma vad vi vill äta.

Låt oss därför välja att göra det som är rätt. Men då måste vi veta vad som verkligen är rätt.

Job säger: 'Jag är oskyldig, men Gud vägrar mig rättvisa.

Jag har kallats lögnare, fast jag talar sant. Jag har blivit fruktansvärt straffad fast jag inte har syndat.'

7-8 Vem skulle kunna vara så inbilsk som Job? Man måste ha varit mycket tillsammans med onda människor,

för att kunna säga: 'Varför kasta bort tid med att försöka behaga Gud?'

10 Hör på mig nu, ni som tror att ni vet allt! Alla vet ju att Gud inte är ond,

11 men han straffar syndare och ger dem vad de förtjänar.

12 Det är otänkbart att Gud skulle göra något som är ont eller orätt.

13 Det är han ensam som har makt över jorden och skipar rättvisa i världen.

14 Om Gud skulle dra tillbaka sin Ande,

15 skulle allt liv försvinna och människan bli till lera igen.

16 Lyssna nu och försök att förstå!

17 Skulle Gud kunna regera om han avskydde rättvisan? Tänker du döma den allsmäktige Domaren?

18 Tänker du döma den Gud som säger till kungar och världshärskare: 'Ni är ogudaktiga och orättvisa?'

19 Inte frågar väl han efter hur stor och framstående en människa är, eller fäster större avseende vid rika än vid fattiga. Han har skapat dem allesammans.

20 De dör på ett ögonblick, och mitt i natten kan vem som helst få sluta sitt liv utan att någon mänsklig hand drabbat dem.

21 Gud vakar över allt vad människorna gör, och han ser dem alla.

22 Inget mörker är så tjockt att det kan dölja den ogudaktige för hans ögon.

23 Därför behöver han inte granska en människa för att ställa henne till svars. Han vet redan allt om henne.

24 Gud behöver ingen domstol för att krossa de mäktiga och sätta andra i deras ställe.

25 Han ser allt de gör, och över en enda natt kan han utplåna dem.

26 Han bestraffar dem för deras ogudaktighet så att alla kan se det.

27 De har vägrat att följa honom och bryr sig inte om hans vägar.

28 De har fått de fattigas och förtrycktas rop att nå upp till Gud, och han hör dem.

29-30 Men vem vill döma honom om han inte svarar? Vem kan tvinga honom att visa sig? Han har ändå makt att hindra den ogudaktige från att regera och på så sätt rädda ett land från undergång och skona dess folk.

31 Varför säger man då inte till sin Gud: 'Jag har syndat och ska inte göra det mer.

32 Jag vet inte vad jag har gjort för ont, men tala om det för mig, så ska jag inte göra så mer'?

33 Måste då Gud forma sin rättvisa efter din vilja, trots att du vägrar att böja dig? Du får avgöra, inte jag! Säg mig vad du anser!

34-35 Den som har förstånd måste hålla med mig om att du, Job, talar dåraktigt.

36 Jag hoppas din dumhet blir prövad.

37 Till dina andra synder har du nu också lagt uppror och hädelse.