Nya Levande Bibeln

Job 31

Job avslutar sitt försvarstal

1Jag beslutade mig en gång för att aldrig se med begär på en kvinna.

2-3 Jag vet mycket väl att den Allsmäktige Guden i det höga sänder olycka över dem som gör det.

Han ser allt jag gör och varje steg jag tar.

Om jag har ljugit och varit falsk,

låt då Gud få döma mig. Han vet att jag är oskyldig.

7-8 Om jag har gått bort från Guds vägar, om det mina ögon sett har varit mitt hjärtas begär eller om jag gjort mig skyldig till någon annan synd, låt då någon annan skörda säden jag har sått, och låt allt jag har planterat ryckas upp med rötterna.

Om jag har längtat efter en annan mans hustru,

10 låt då min hustru få betjäna en annan man i hans hem, och låt andra män ligga med henne.

11 Begär är en skamlig synd, ett brott som måste straffas.

12 Det är en förtärande eld, som ödelägger jorden och rycker upp med rötterna allt jag har planterat.

13 Hur skulle jag kunna träda fram inför Gud

14 om jag har varit orättvis mot mina tjänare? Vad skulle jag då svara honom?

15 Gud har ju skapat oss alla lika, både herre och tjänare.

16 Om jag hade skadat de fattiga, gett änkor anledning att sörja

17 eller vägrat de föräldralösa mat skulle man ha sak mot mig,

18 men vi har alltid tagit hand om alla dessa och behandlat dem som våra egna.

19-20 Om jag hade sett någon frysa och inte gett honom något att värma sig med,

21 om jag hade utnyttjat en föräldralös och trott att jag skulle kunna klara mig undan,

22 ja, om jag har gjort något av allt detta, skulle jag hellre låta min arm brytas ur led och min axel vridas ur sitt fäste,

23 än att drabbas av Guds dom. Den bävar jag för mer än för något annat. Vad finns det för hopp för mig, om Gud i sin makt är emot mig?

24 Om jag hade litat på pengar

25 och min lycka varit grundad på rikedom,

26 eller om jag hade betraktat solen i sin glans eller månen där den vandrar sin bana,

27 och mitt hjärta i hemlighet hade lockats av detta, så att jag tillbett dem,

28 måste också detta dömas som synd. Då hade jag förnekat himlens Gud.

29 Om jag hade glatt mig åt min fiendes olycka,

30 men jag har ju aldrig förbannat någon eller bett om hämnd!

31 Om mina tjänare någonsin behövt svälta,

32 men jag har ju aldrig ens avvisat en främling från mitt hus!

33 Om jag som Adam försökt dölja min synd

34 av fruktan för människor och deras förakt, och vägrat att kännas vid den och inte vågat hjälpa andra! Om något av detta var sant skulle jag förstå!

35 Tänk om det åtminstone fanns någon som ville lyssna och försöka förstå hur jag ser på saken!Detta framhåller jag till mitt försvar. Låt nu den Allsmäktige visa om jag har fel. Låt honom då bekräfta det som mina fiender har anklagat mig för.

36 Jag skulle foga mig i detta och leva efter det.

37 Jag skulle då kunna göra räkenskap inför honom för varje handling.

38-39 Om marken jag äger anklagar mig för att jag tagit dess frukt utan att ge något tillbaka eller drivit dem som brukat den för hårt,

40 låt då tistlar växa upp i stället för vete och ogräs i stället för korn.Nu hade Job inget mer att säga till sitt försvar.