Nya Levande Bibeln

Job 28

1Människan vet hur man bryter silver och renar guld,

hur man gräver fram järn ur jorden och smälter koppar ur malm.

3-4 Hon vet hur man tänder ljus, så att gruvschakt kan sprängas och malm brytas i jordens djup. Där nere i djupet, långt från hemmets trygghet, gräver hon sig fram och svingar sig över avgrunden i rep.

Den jord som ger växt och föda är i sitt inre som omvälvd av eld.

Safirer gömmer sig i berget och guldklimpar i gruset,

skatter som ingen fågel kan se och inget falköga upptäcka.

Inget rovdjur har någonsin trampat på dessa rikedomar och inget lejon varit i deras närhet.

Men människan kan spräcka den hårda klippan och borra sig ner i djupen.

10 Hon spränger tunnlar in i bergen och avslöjar dyrbara skatter.

11 Hon dämmer upp vattenströmmar och vaskar fram guld.

12 Men trots att människan kan frilägga dessa skatter, vet hon inte var visheten gömmer sig.

13 Hon inser inte dess oskattbara värde och förstår inte att den inte kan sökas bland människor.

14 'Här finns den inte

15 Visheten kan inte köpas för silver eller guld,

16 inte för guld från Ofir eller för dyrbar onyx eller safir.

17 Den är värdefullare än juveler infattade i guld.

18 Korall och kristall kan inte nämnas som jämförelse. Den är mer värd än rubiner.

19 Topas från Etiopien kan inte betala den och inte heller det allra renaste guld.

20 Var kan vi då få tag i visheten? Var finns förmågan att förstå?

21 Den är gömd för allt levande, inte ens den mest skarpögda fågel i skyn kan upptäcka den.

22 Döden och dödsriket har hört ryktas om den.

23-24 Bara Gud vet var den finns, och bara han kan visa vägen. Han kan se hela jorden och allt under himlen.

25 Han får vinden att blåsa, och han sätter gränser för havet.

26 Han ger regnet dess lagar och visar blixten dess väg.

27 Han vet var visheten finns. Han har granskat den och noga utforskat den.

28 Och han säger till människan: 'Lyssna! Att frukta Herren är sann vishet, och att fly det onda är sant förstånd.'