Nya Levande Bibeln

Job 12

Job svarar Sofar

1Job svarade:

Ja, jag inser att du förstår allting! All visdom kommer att dö ut med dig!

Men jag vet själv en del och är knappast sämre än du. Vad nytt har du egentligen sagt?

Ja, mannen som bad Gud om hjälp och som Gud svarade, har blivit till åtlöje för sina grannar. Jag, en rättfärdig man, är nu den man skämtar om.

Under tiden hånar de rika dem som har problem och är snabba att visa bort dem som lider nöd.

Rånaren blir rik och den som trotsar Gud lever i trygghet. Gud lyder deras minsta vink.

7-9 Vem vet inte att Herren handlar på det sättet? Fråga boskapen, den vet att det är så. Fråga fåglarna, de kan bekräfta det. Eller låt jorden eller fiskarna i havet undervisa dig!

10 För varje skapad varelses liv är i Guds hand, och så är också varje människas ande.

11 Lika väl som min mun kan känna smaken av god mat, kan mitt sinne smaka sanningen, när jag hör den.

12 Visst kommer visdom med åren och förstånd av ett långt liv,

13 men all sann visdom och kraft tillhör Gud. Det är bara han som verkligen vet.

14 Han är mäktig! Vad han bryter ner kan inte byggas upp. Den han fångar kan inte fly.

15 Han håller regnet tillbaka och jorden förvandlas till en öken. Han sänder storm och det blir översvämning.

16 Ja, hos honom finns styrka och vishet. Både bedragaren och den bedragne måste böja sig.

17 Han gör narr av rådgivare och domare till dårar.

18 Han gör kungar till slavar och befriar deras tjänare.

19 Präster förs bort som slavar. Han låter de mäktiga komma på fall.

20 Han tystar pålitliga rådgivare och får erfarna ledare att tveka.

21 Han öser förakt över furstar och avväpnar de starka.

22 Han fyller mörkret med ljus och ljuset med skuggor.

23 Han låter nationer uppstå och bryter sedan ner dem. Han gör ett folk stort för att sedan skingra det.

24-25 Han berövar folkens ledare förståndet och sänder dem ut att irra omkring i öknen. De famlar i mörker och rör sig som druckna.