Nya Levande Bibeln

Jesaja 61

Goda nyheter

1-2 Herrens Ande är över mig. Herren har smort mig att komma med goda nyheter till alla som lider och har det svårt. Han har sänt mig för att trösta dem som är sorgsna, att förkunna frihet för dem som är fångar och att öppna de blindas ögon. Han har sänt mig för att tala om för dem som sörjer att tiden har kommit då Guds välbehag vilar över dem, och att vredens dag är inne för deras fiender.

Åt alla som gråter i Israel ska han ge skönhet i stället för aska, glädje i stället för sorg, lovsång i stället för hopplöshet.Gud har planterat dem, och de står där i rättfärdighet, som starka och sköna ekar till hans ära.

De ska bygga upp de gamla ruinerna och reparera de städer som länge legat öde. De ska återuppliva dem trots att de varit tomma i flera generationer.

Utlänningar ska bli era tjänare. De ska valla era hjordar, plöja era åkrar och sköta era vingårdar.

Ni ska kallas Herrens präster, vår Guds tjänare. Ni ska få rikligt med skatter från många nationer, och deras rikedomar ska bli till glädje för er.

I stället för skam och vanära ska ni få dubbelt igen av allt gott.

Jag, Herren, älskar rättvisa. Jag hatar brott och allt som är orätt. Jag ska troget belöna mitt folk för deras lidande och ingå ett evigt förbund med dem.

Deras ättlingar ska bli kända och ärade bland alla folk. Alla ska inse att de är ett folk som Gud har välsignat.

10 Låt mig tala om för er hur glad Gud har gjort mig! Han har klätt mig i frälsningens mantel och i rättfärdighetens dräkt. Jag är som en brudgum uppklädd för bröllopet och som en brud smyckad med alla sina juveler.

11 Herren ska visa världens folk sin rättvisa. Alla ska prisa honom. Hans rättfärdighet ska vara som ett knoppande träd eller som en trädgård tidigt på våren, full av plantor som växer upp inför alla folk.