Nya Levande Bibeln

Jesaja 59

Varning för synden

1Lyssna nu! Herren är inte så svag att han inte kan rädda er. Och han har inte blivit döv! Han kan höra er när ni ber!

Men problemet är att era synder har skilt er från Gud. För syndens skull har han vänt sitt ansikte bort från er och lyssnar inte längre.

Era händer är blodiga och era fingrar orena av synd. Ni ljuger, och ni är emot allt som är rätt.

Ingen bryr sig om att vara ärlig och uppriktig. Era rättegångar vilar på lögner. Ni använder er tid till att tänka ut och göra det som är ont

och era krafter till att göra upp onda planer, som leder till fruktansvärda handlingar.

Ni bedrar alla som kommer i er väg. Allt ni gör är fyllt av synd, och våld är ert kännetecken.

Era fötter är snabba när det gäller att förstöra och döda. Era tankar är syndiga, och var ni än går lämnar ni spår av olycka och död efter er.

Ni vet inte vad frid är, och inte heller vad det betyder att vara rättvis och god. Ni fortsätter att göra det som är fel, och de som följer er i spåren kommer inte heller att få uppleva frid.

För all denna ondskas skull får vi inte del av Guds välsignelser. Det är därför Gud inte straffar dem som skadar oss. Det är inte underligt att vi går i mörker, fast vi väntat oss att finna ljus.

10 Vi vandrar i dunkel och famlar som blinda, vi faller omkull mitt på ljusa dagen. Det är inte underligt att vi är fullständigt kraftlösa i jämförelse med unga starka män!

11 Vi brummar som hungriga björnar och kuttrar som sorgsna duvor. Vi söker efter Gud och väntar att han ska ta hand om oss, men han har vänt sig bort från oss.

12 Våra synder hopar sig inför den rättfärdige Guden och vittnar mot oss.Ja, vi vet vilka syndare vi är.

13 Vi känner till vår olydnad och vet att vi förnekat Herren, vår Gud. Vi vet hur upproriska och falska vi varit, och hur vi har tänkt ut våra lögner.

14 Våra domstolar förtrycker den rättfärdige. Ärlighet känner ingen till. Sanningen är ett okänt begrepp, och rättvisa finns inte i lagen.

15 Ja, sanningen existerar inte, och var och en som försöker leva ett bättre liv blir motarbetad.Herren såg all denna ondska och blev besviken över att ingen tog itu med den.

16 Han såg att ingen hjälpte er och förundrade sig över att ingen grep in. Det var därför han själv kom för att rädda er genom sin väldiga makt och rättvisa.

17 Han klädde sig i rättfärdighet som ett skyddande pansar och satte frälsningen som hjälm på sitt huvud. Han tog på sig hämndens och sin heliga vredes mantel.

18 Han ska betala sina fiender för deras onda gärningar. Han är rasande på sina motståndare i avlägsna länder.

19 Då ska de äntligen uppskatta och ära Guds namn från öster till väster. När fienderna väller fram som en flodvåg ska Herren blåsa bort dem som med en stormvind.

20 Han ska komma som en befriare till alla dem i Sion, som har vänt sig bort från synden.

21 Och detta är mitt löfte till dem, säger Herren. Min helige Ande ska inte lämna dem, och de ska vilja göra det goda och hata det onda. Ja, även deras barn och barnbarn ska göra det för all framtid.