Nya Levande Bibeln

Jesaja 26

Juda lovsjunger Herren

1På den dagen ska hela Juda land sjunga denna sång:Vår stad är stark! Vi är omgivna av Guds frälsnings murar!

Öppna portarna så att de nationer som älskar Herren kan komma in.

Alla dem som är uthålliga i sin tro vill han bevara i fullkomlig frid.

Lita alltid på Herren Gud, för hos honom finns den eviga styrkan!

Han ödmjukar de stolta och slår ner dem. Väldiga städer krossar han till grus, och deras murar låter han rasa samman,

men de fattiga och ödmjuka kan vandra fram där i frihet.

För de rättfärdiga är vägen jämn. Gud har jämnat ut den framför dem.

Herre, vi vill göra din vilja! Våra hjärtan längtar efter att få förhärliga ditt namn.

Hela natten söker jag dig. Jag söker Herren av uppriktigt hjärta, för det är bara när du dömer och straffar, som människorna vänder om från sin ondska och gör det som är rätt.

10 Att du är god mot de onda hjälper inte. De fortsätter i sin ogudaktighet och bryr sig inte om ditt majestät.

11 De lyssnar inte när du varnar, och de ser inte din hand som är lyft mot dem. Visa dem hur mycket du älskar ditt folk! Då kanske de kommer att skämmas. Ja, låt dem brinna i den eld som är avsedd för dina fiender!

12 Herre, ge oss en varaktig fred. Allt vi har och allt vi är kommer från dig!

13 Herre, vår Gud, en gång dyrkade vi andra gudar, men nu tillber vi bara dig.

14 De som vi förut tillbad och tjänade är döda och borta och kommer aldrig mer igen. Du kom och förgjorde dem, och nu är de för länge sedan bortglömda.

15 Du har gjort vårt folk stort och mäktigt. Du har utvidgat vårt lands gränser!

16 Herre, i sina svårigheter sökte de dig. När ditt straff kom över dem, viskade de en bön.

17 Vi plågades, som kvinnor i födslovåndor ropade vi och vred oss i smärta.

18 Vi kämpade, men till ingen nytta. Trots alla våra försök har vi inte lyckats vara ett föredöme för världen.

19 Men vi har ditt löfte att de som vilar i graven ska vakna upp och sjunga av glädje! Livets ljus från Gud ska en dag falla över dem som dagg!

20 Gå hem, mitt folk, gå in i era hus och lås dörrarna om er! Göm er en stund, tills Guds vrede över hans fiender har ebbat ut.

21 Se! Herren kommer från himlen för att straffa jordens folk för deras synder. Jorden ska inte längre kunna dölja blodet från de slagna. De skyldiga ska bli avslöjade.