Nya Levande Bibeln

Jesaja 25

Lov och pris till Herren

1Herre, jag vill prisa och lova ditt namn, för du är min Gud. I din fullkomliga trofasthet har du fullföljt dina planer, precis som du förutsa!

Du förvandlar rika städer till grushögar. Befästningar har du lagt i ruiner. Vackra palats i fjärran länder har försvunnit och kommer aldrig mer att byggas upp.

Därför darrar mäktiga folk inför dig, och grymma regimer ska lyda dig och upphöja ditt namn.

Men för de fattiga, Herre, är du en tillflykt i stormen, en skugga i hettan och ett skydd mot obarmhärtiga människor, som likt en störtskur slår mot lerväggen.

Som ett hett och torrt land får svalka av molnen, så ska du kyla ner de väldiga nationernas högmod.

Här på berget Sion i Jerusalem ska Herren, härskarornas Gud, ordna ett gästabud för alla nationer, en underbar fest med god mat och utsökta viner och kött av bästa slag.

Då ska han skingra det mörka moln, den dödens svepning, som täcker jorden.

Han ska för alltid göra slut på döden. Herren Gud ska torka bort alla tårar och avvända det hån och förakt som riktas mot hans folk och land. Herren har talat, och han ska också göra detta!

På den dagen ska man säga: Det här är vår Gud, den som vi trodde och väntade på. Nu är han äntligen här. Låt oss vara glada!

10 För Herrens goda hand ska vila över Jerusalem, och Moab ska trampas ner som halm i dyn under hans fötter.

11 De kommer att få kräla i gödsel och orenhet. Gud ska göra slut på deras stolthet över vad de kan åstadkomma.

12 Moabs höga murar ska förstöras och brytas ner till grus.