Nya Levande Bibeln

Jesaja 24

Guds dom över landet

1Se! Herren ödelägger jorden och förstör allt. Han skingrar dess bebyggare över hela jorden.

Präster och vanligt folk, tjänare och herrar, slavflickor och husmödrar, köpare och säljare, långivare och låntagare, ingen ska komma undan.

Jorden kommer att bli fullkomligt tom och utplundrad. Herren har talat.

4-5 Jorden får lida för folkets synder. Den orkar inte längre. Säden vissnar bort och molnen ger inget regn. Allt drabbas av sönderfall. Folket har förvrängt Guds lagar och brutit hans eviga förbund.

Därför vilar Guds förbannelse över världen. Jordens inbyggare måste ta sitt straff. Endast några ska överleva.

All glädje i livet försvinner. Ingen förnyelse äger rum och inget av det gamla består. De som ska sprida glädje suckar och klagar.

Det hörs inte längre några glada melodier från harpor och pukor. Det är slut på den lyckliga tiden.

Man dricker inte vin och sjunger längre, och de starka dryckerna ger en bitter eftersmak.

10 Den ödelagda staden är övergiven. Varje port är låst och reglad.

11 Folk skockar sig på gatorna och ropar efter vin. Glädjen är borta och allt är tristess.

12 Staden har lämnats i ruiner, och stadsportarna är sönderslagna.

13 Så ska det vara bland folken över hela jorden, som när ett olivträd är avplockat och en sädesåker är renplockad.

14 Men det fåtal som finns kvar ska ropa och sjunga av glädje. De som bor i väster ska prisa Guds majestät,

15-16 och de som bor i öster ska svara med lovsång. Hör hur de sjunger till Herrens ära från jordens alla hörn! De prisar den Rättfärdige!Men mitt hjärta är tyngt av sorg, för fortfarande finns det ondska och förräderi överallt.

17 Förtryck och fångenskap är fortfarande er lott, ni alla jordens människor!

18 När ni flyr i ångest kommer ni att falla i en grop, och när ni klättrar ut ur gropen fastnar ni i en fälla. Himlen håller inget tillbaka, och hela världen ska darra av förskräckelse.

19 Jorden skakar och rämnar. Allt kommer att vara förlorat.

20 Världen ska ragla som en drucken och svaja som en hydda i storm. Den ska falla och inte resa sig igen, för dess synd är stor.

21 På den dagen ska Herren straffa de fallna änglarna i himlen och jordens kungar.

22 De ska samlas ihop som fångar i en fängelsehåla och dömas.

23 Sedan ska härskarornas Herre bestiga sin tron på Sion och i härlighet regera i Jerusalem, inför alla de äldste bland hans folk. Det kommer att råda en sådan härlighet att solen och månen förbleknar.