Nya Levande Bibeln

Jeremia 33

Herren lovar fred och välstånd

1Medan Jeremia fortfarande satt i fängelse, sände Herren detta andra budskap till honom:

Herrens, himlens och jordens skapare - Herren är hans namn - säger:

Fråga mig så ska jag avslöja märkliga saker som kommer att hända och som du inte vet om.

Även om ni har rivit ner husen i staden och till och med kungens palats för att få material till förstärkning av murarna mot fiendens belägring,

ska babylonierna ändå ta sig in. Människorna i staden är redan så gott som döda, för jag har i min fruktansvärda vrede bestämt mig för att förgöra dem. Jag har övergett dem för all deras ondskas skull.

Men ändå ska den tid komma, när jag ska bota den skada Jerusalem lidit och ge staden dess välstånd och fred tillbaka.

Jag ska bygga upp både Juda och Israels städer på nytt, så att de blir som förut.

Jag ska rena dem från de synder de begått mot mig och förlåta dem.

Då kommer den här staden att vara en heder för mig, och den ska ge mig glädje och bli en källa till lov och ära för mig inför alla jordens folk! Folk över hela världen ska se allt det goda jag gör för mitt folk och darra av bävan!

10-11 Herren försäkrar att brudparens lyckliga röster och glädjesångerna från dem som bär fram tackoffer till Herren på nytt ska höras i detta så hårt prövade land. Folket ska sjunga: Tacka Herren, för han är god och hans nåd varar i evighet! Jag ska göra detta land lyckligare och rikare än det någonsin varit.

12 Detta land, som nu är öde och ligger övergivet av både djur och människor, ska än en gång få se herdar leda sina hjordar på grönskande betesplatser.

13 Än en gång ska deras hjordar dra fram i bergsbyarna, i städerna öster om filisteernas slättland, i Negevs alla städer, i Benjamins land, i trakten runt Jerusalem och i alla Juda städer.

14 Ja, den dagen ska komma när jag ska göra allt det goda för Israel och Juda, som jag har lovat dem, säger Herren.

15 På den tiden ska jag låta en rättfärdig gren växa upp ur Davids ätt, och han kommer att regera med rätt och rättvisa.

16 Folket i Juda och Jerusalem ska då leva i trygghet, och deras motto ska vara: Herren är vår rättfärdighet!

17 Herren lovar att från den stunden och för all framtid ska en ättling till David sitta på Israels tron.

18 Det ska alltid finnas leviter som offrar brännoffer och spisoffer och slaktoffer till Herren.

19 Sedan fick Jeremia detta budskap från Herren:

20-21 Inte förrän ni kan bryta mitt förbund med dagen och natten, så att de inte längre kommer i sin vanliga ordning, ska jag upplösa mitt förbund med min tjänare David, så att han inte längre får ha någon av sina efterkommande på tronen. Och mitt förbund med de levitiska prästerna, mina tjänare, kan inte heller återkallas.

22 Både min tjänare Davids ättlingar och raden av leviter som tjänar mig ska förökas så att de blir lika många som stjärnorna på himlen och sandkornen på havsstränderna.

23 Herren talade igen till Jeremia och sa:

24 Har du hört vad folk säger? Jo, att Herren utvalde Juda och Israel och sedan övergav dem! De hånler och säger att Israel inte är värdigt att kallas ett folk.

25-26 Men det här är Herrens svar: Jag kan förkasta mitt folk lika lite som jag kan ändra på mina lagar för natt och dag, för himmel och jord. Jag kommer aldrig att överge Israels barn, eller ändra min plan att en son till min tjänare David en dag ska regera över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. I stället ska jag återupprätta deras välstånd och förbarma mig över dem.