Nya Levande Bibeln

Jeremia 23

En rättfärdig kung ska komma

1Jag ska sända förödelse över mitt folks ledare, herdarna för min hjord, för de har fördärvat och förskingrat alla dem som de var satta att vårda.

I stället för att leda min hjord i trygghet har ni övergett den och drivit den i fördärvet. Nu ska jag låta min vrede drabba er för allt ont ni gjort.

Jag ska själv samla det som finns kvar av min hjord från de platser dit jag sänt dem och leda dem tillbaka till deras egen fålla, där de ska bli fruktsamma och föröka sig.

Jag ska utse särskilda herdar, som ska ha omsorg om dem. De ska aldrig mer behöva vara oroliga och rädda.

5-6 Den tid kommer, när jag ska låta en frisk gren skjuta upp ur Davids stam, säger Herren. Han ska bli en kung som regerar med vishet och rättvisa, och han ska slå vakt om rättfärdighet över hela jorden. Vid den tiden ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Han ska kallas 'Herren vår rättfärdighet'.

När folket efter den dagen avlägger en ed ska de inte längre säga: Så sant Herren lever, han som räddade Israels barn ut ur Egyptens land,

utan de ska säga: Så sant Herren lever, han som ledde deras efterkommande tillbaka till deras land, från norr och från de länder han hade drivit bort dem till.

Varning för falska profeter

Mitt hjärta vill brista när jag tänker på de falska profeterna, som alla är fulla av svek. Jag vaknar upp med fruktan och raglar som drucken av vin, på grund av de heliga och fruktansvärda ord som Herren har uttalat över dem.

10 Landet är fullt av otrogna, och Guds förbannelse vilar över det. Landet ligger i sorg och betesmarkerna är uttorkade, för profeterna gör det som är ont och använder sin makt på fel sätt.

11 Prästerna är inte bättre än profeterna. Alla är ogudaktiga. Jag har sett deras usla handlingar här, i mitt tempel, säger Herren.

12 Därför kommer deras stigar att vara mörka och hala. De ska snubbla och falla i mörkret. Jag ska låta olycka komma över dem när min fruktansvärda dag kommer.

13 Jag känner till de ogudaktiga profeterna från Samaria, som profeterade i Baals namn och förledde mitt folk Israel att synda.

14 Men Jerusalems profeter är ännu värre! Det de gör är fruktansvärt. De är otrogna mot sina hustrur och lever i lögn. De uppmuntrar och smickrar dem som är ogudaktiga, i stället för att omvända dem från deras synder. Dessa profeter är lika fördärvade som folket i Sodom och Gomorra var.

15 Därför säger härskarornas Herre: Jag ska ge dem bitter mat att äta och förgiftat vatten att dricka. Det är för deras skull som ogudaktigheten uppfyller landet.

16 Detta är min varning till mitt folk, säger härskarornas Herre. Hör inte på dessa falska profeter, när de profeterar för er och inger er falskt hopp! De hittar på allt de säger. Det de säger kommer inte från mig.

17 De säger alltid till dem som föraktar mig: Bekymra er inte! Allt är väl!, och till dem som lever på det sätt de själva vill: Herren har sagt att ni ska få leva i fred!

18 Men kan ni nämna en enda av dessa profeter som lever tillräckligt nära Gud för att höra vad han säger? Har någon enda av dem verkligen lytt honom?

19 Se, Herren sänder en fruktansvärd storm för att sopa bort dessa ogudaktiga människor.

20 Herrens fruktansvärda vrede ska inte avta förrän han fullbordat det straff han utlovat. När sedan Jerusalem har fallit, kommer du att förstå vad jag menar.

21 Jag har inte sänt dessa profeter, och ändå hävdar de att det är min talan de för. Jag har inte gett dem något budskap, och ändå säger de att deras ord är mina.

22 Men mina profeter skulle ha försökt omvända mitt folk från dess onda väg.

23 Är jag en Gud som bara finns på en enda plats och inte kan se vad de håller på med?

24 Kan någon gömma sig för mig? Finns jag inte överallt i himmel och på jord?

25 Kan du tänka dig vilken dröm jag fick från Herren i natt? säger de. Sedan fortsätter de att ljuga i mitt namn.

26 Hur länge ska detta få fortsätta? Om de är profeter är de falska sådana, som hittar på allt de säger.

27 Genom att berätta om sina falska drömmar försöker de få mitt folk att glömma mig på samma sätt som deras förfäder gjorde när de vände sig till Baal.

28 Men låt dessa falska profeter berätta om sina drömmar, och låt mina trogna budbärare få förkunna mitt ord. Det är skillnad på halm och vete!

29 Bränner inte mitt ord som en eld? frågar Herren. Är det inte som en kraftig hammare, som krossar klippan till grus?

30-31 Därför står jag emot dessa profeter som får sina budskap från varandra och säger: Det här budskapet är från Gud!

32 Deras uppdiktade drömmar är vanvördiga lögner, som förleder mitt folk till synd. Jag har inte sänt dem, och de har inget alls att säga mitt folk, säger Herren.

33 När någon bland folket eller någon av deras profeter eller präster frågar dig: Nå, Jeremia, vad har du för sorgliga nyheter från Herren idag? ska du svara: Sorgliga nyheter? Ni är de sorgliga nyheterna, för Herren har förkastat er!

34 Och vad beträffar de falska profeterna och prästerna och folket som skämtar om dagens sorgliga nyheter från Gud, kommer jag att straffa dem och deras familjer för att de säger så.

35 Ni kan fråga varandra: Vilket är budskapet från Herren? Vad är det han säger?

36 Men sluta upp att använda uttrycket Guds sorgliga nyheter! För det som verkligen är sorgligt är ni själva och era lögner. Ni förvränger mina ord och hittar på budskap från Herren som jag aldrig har uttalat.

37 Ni bör med all respekt fråga en profet: Vilket är Herrens budskap? Vad har han sagt till dig?

38-39 Men om ni frågar honom om dagens sorgliga nyheter från Herren, när jag har varnat er för sådana hånfulla yttranden, då ska jag, Herren Gud, göra mig kvitt den börda ni är för mig. Jag ska förkasta er från min närhet, både er och denna stad som jag gav er och era förfäder.

40 Jag ska låta er få dåligt rykte. Ert namn ska bli ökänt tiderna igenom.