Nya Levande Bibeln

Jakobsbrevet 3

Tänk på vad du säger

1-2 Kära bröder, inte många av er bör bli lärare. Vi gör alla misstag, och när de görs av en lärare, som ju bör veta bättre, blir straffet desto hårdare.Om någon kan behärska sin tunga, så visar det att han har fullständig kontroll över sig själv på alla andra områden.

Vi kan få en häst att vända och gå dit vi vill genom ett litet betsel i hans mun.

Och ett litet roder kan styra fartyget precis dit styrmannen önskar, även om vindarna är starka.

Tungan är inte stor, men tänk vilken fruktansvärd skada den kan åstadkomma! En stor skog kan bli övertänd av en enda liten gnista.

Och tungan är en eldslåga. Den är fylld av ondska och den förgiftar varje del av kroppen. Tungan tänds av helvetet självt och kan förvandla våra liv till en flammande eld som vållar förstörelse och olycka.

Människor har tämjt, eller kan tämja, alla slags däggdjur och fåglar, ormar och fiskar.

Men ingen människa kan tämja tungan. Den är alltid beredd att sprida sitt dödliga gift.

Ena stunden lovprisar den vår himmelske Far, och i nästa stund svär den ve och förbannelse över människor, som är skapade till Guds avbild.

10 Ur samma mun kommer det alltså både välsignelser och förbannelser. Kära bröder, det kan naturligtvis inte vara rätt!

11 Inte ger väl en källa först friskt vatten och sedan bittert vatten?

12 Inte kan man plocka oliver från ett fikonträd eller fikon från en vinstock? Nej, och inte heller kan en salt källa ge sött vatten.

Vishet från himlen

13-15 Om ni är visa ska ni vara uthålliga i att göra gott, och göra det i all tysthet. Ni ska framför allt inte skryta med er vishet och godhet, om ni går och bär på bitterhet, avundsjuka och själviskhet. Ett sådant beteende är inspirerat av djävulen och så långt ifrån Guds vishet som man kan komma.

16 För där det finns avundsjuka eller själviska ambitioner, där råder oordning och allt slags ondska.

17 Den vishet som kommer från himlen är först och främst ren. Den orsakar inte konflikter i sig själv, utan tar hänsyn till människor och väljer noga sina ord. Den är lågmäld men går ändå rakt på sak och är uppriktig.

18 De som medverkar till att lösa konflikter sprider en atmosfär av frid omkring sig och får också själva glädje av den goda frukt deras insats ger.