Nya Levande Bibeln

Hosea 6

1Kom, låt oss nu vända tillbaka till Herren. Det är han som har slagit oss, nu får han läka våra sår.

På några få dagar kan han resa oss upp igen på våra fötter, och sedan ska vi leva i hans närhet!

Låt oss sträva efter att lära känna Herren, så ska han komma till oss, lika visst som det blir en ny dag i morgon och lika säkert som att det regnar på våren.

Herren söker Israels kärlek

Israel och Juda, vad ska jag göra med er? Er kärlek blåser ju bort lika snabbt som morgonens moln och försvinner som daggen i gräset.

Jag sände mina profeter för att varna er för domen. Jag har slagit er med mina ord och hotat er med döden. Plötsligt och utan förvarning ska min dom drabba er, lika säkert som att natt följer på dag.

Jag vill ha er kärlek, inte era offer. Jag vill att ni ska tro på mig.

Men precis som Adam bröt ni förbundet med mig och vägrade ta emot min kärlek.

Gilead är en stad full av syndare och dess gator är fläckade av blod.

Prästerna ligger i bakhåll som rövare. De överfaller och mördar utmed vägen till Sikem och begår hemska brott.

10 Ja, jag har sett avskyvärda saker i Israel. Man jagar efter andra gudar och orenar sig med prostitution.

11 Du Juda ska också skörda straffdom - och jag som så gärna hade velat välsigna dig!