Nya Levande Bibeln

Hesekiel 5

Ett varnande exempel

1Du människa, ta ett skarpt svärd som rakkniv och raka av dig hår och skägg. Väg upp håret i tre lika delar.

En tredjedel ska du lägga på ritningen över Jerusalem. När belägringsdagarna är över, ska du bränna det där. En annan tredjedel ska du sprida runt ritningen av staden och slå på det med svärd. Den sista tredjedelen ska du sprida för vinden. Jag ska jaga mitt folk med svärd.

Behåll några hårstrån som du gömmer i en mantelflik.

Kasta till sist några hårstrån i elden, för en eld ska komma från denna rest och förgöra hela Israel.

5-7 Herren Gud säger: Detta visar vad som kommer att hända med Jerusalem. Stadens invånare har vänt sig bort från mina lagar och varit ogudaktigare än sina grannfolk.

Därför säger jag, Herren, din Gud, att till och med jag är emot dig och ska straffa dig i allas åsyn.

Jag ska straffa dig hårdare än jag någonsin gjort eller kommer att göra, för de fruktansvärda synder du har begått.

10 Föräldrar kommer att äta sina egna söner, och söner kommer att äta sina föräldrar. Och de som överlever kommer att bli spridda över hela världen.

11 Därför att du har orenat mitt tempel med avgudar och avgudaoffer, kommer jag inte att ha något förbarmande med dig.

12 En tredjedel av dig ska dö av hunger och pest, en tredjedel ska slås av fienden och en tredjedel ska spridas för vinden, men jag ska låta fiendens svärd förfölja dig.

13 Till slut ska min vrede lägga sig, och hela Israel ska förstå att jag menar vad jag säger.

14 Jag ska göra dig till ett varnande exempel för alla grannfolk och alla som på sina resor passerar ruinerna i ditt land.

15 Du ska bli till åtlöje för hela världen och ett avskräckande exempel för alla, så att de kan se vad som händer när Herren vänder sig mot ett helt folk med sin skarpa tillrättavisning. Jag, Herren, har sagt detta!

16 Jag ska låta dig drabbas av hunger som ska förgöra dig. Hungersnöden ska bli värre och värre tills varenda brödbit tagit slut.

17 Inte bara hungersnöd ska komma! Vilda djur ska också anfalla och döda dig och dina barn. Epidemier och krig ska komma över ditt land, och fiendens svärd ska genomborra dig. Jag, Herren, säger detta!