Nya Levande Bibeln

Hesekiel 45

Herrens del av landet

1När ni delar landet mellan Israels stammar ska ni först ge en del av det till Herren som hans heliga del. Det området ska vara tolv och en halv kilometer långt och fem kilometer brett.

En del av detta land, tvåhundrafemtio meter i kvadrat, ska användas till templet. Ytterligare ett område, tjugofem meter brett runt om, ska lämnas tomt.

Templet ska byggas inom det område som är tolv och en halv kilometer långt och fem kilometer brett.

Hela detta område ska vara heligt och där ska de präster bo som tjänar i helgedomen.

Området närmast detta, som också är tolv och en halv kilometer långt och fem kilometer brett, ska bebos av de leviter som arbetar i templet.

Bredvid dessa heliga områden ska det finnas ytterligare ett område, tolv och en halv kilometer långt och två och en halv kilometer brett. Det ska användas till en stad som ska vara öppen för alla i Israel.

Två särskilda landområden ska avskiljas för fursten, ett på var sida av de heliga landområdena och staden. De ska ha samma längd, och deras östra och västra gränser ska vara desamma som stammarnas olika gränser.

Detta ska vara furstens lott. Mina furstar ska inte längre förtrycka mitt folk utan dela upp hela det återstående landet till folket, så att varje stam får sin särskilda del att bo i.

Herren Gud säger nämligen till dem som härskar: Sluta att förtrycka och bedra mitt folk. Och driv inte bort dem från deras hem. Var ärliga och rättvisa!

10 Ni ska använda riktiga vågar och riktiga mått.

11 En homer ska vara standardmåttet för både torra och våta varor. Ett mindre mått är efan, som är en tiondel av en homer. Den ska användas när man mäter upp torra varor, och bat-måttet, som också är en tiondel av en homer, ska användas när man mäter upp vätskor.

12 Vikt ska bestämmas i siklar. (En sikel är ungefär femton gram). Den ska bestå av tjugo gera, varken mer eller mindre. Fem siklar ska värderas som fem siklar, och det exakt, och tio siklar som tio siklar! Sextio siklar är lika med en mina.

13 Detta är den skatt som fursten ska ha: En sextiondel av det vete och korn som du skördar

14 och en hundradel av olivoljan.

15 Av tvåhundra får i din hjord ska du ge honom ett. Det ska vara till spisoffer, brännoffer eller tackoffer så att dina synder blir förlåtna, säger Herren Gud.

16 Alla i Israel ska bära fram sina offer till fursten i Israel.

17 Fursten ska förse folket med offer för de allmänna offren - syndoffren, brännoffren, spisoffren, drickoffren och tackoffren - till att försona Israels folk med Gud. Så ska ske vid högtiderna, nymånadsceremonierna, sabbaterna och vid alla andra liknande tillfällen.

18 Herren Gud säger: På varje nyårsdag ska ni offra en felfri ung tjur för att rena templet.

19 Prästen ska ta en del av blodet från detta syndoffer och stryka det på templets dörrposter, på de fyra hörnen på altarets sockel och på murarna vid ingången till inre förgården.

20 Gör samma sak på den sjunde dagen den månaden för den som möjligen har syndat av misstag eller okunnighet. På så sätt blir templet renat.

21 Den fjortonde i samma månad ska ni fira påsk. Det ska vara en sju dagar lång högtid. Under de dagarna får ni bara äta bröd bakat utan jäst.

22 På påskdagen ska fursten ge en tjur till syndoffer för sig själv och Israels folk.

23 På var och en av de sju dagarna i högtiden ska han göra i ordning ett brännoffer till Herren. Detta dagliga offer ska bestå av sju unga tjurar och sju felfria baggar. En ung bock ska också ges som syndoffer varje dag.

24 För varje tjur och varje bagge som offras ska fursten lämna en efa säd och fyra liter olja till spisoffer.

25 Under den sju dagar långa högtiden i sjunde månaden ska fursten varje dag bidra med likadana syndoffer, brännoffer, spisoffer och offer av olja.