Nya Levande Bibeln

Hesekiel 44

Förhållningsorder för prästerna

1Sedan förde Herren mig tillbaka till den yttre murens östra port, men den var stängd.

Han sa till mig:Den här porten ska förbli stängd. Den kommer aldrig att öppnas. Ingen människa ska gå genom den, för Herren, Israels Gud, kom in genom den, och därför ska den förbli stängd.

Bara fursten, därför att han är en furste, kan få sitta inne i porthuset och delta i en festmåltid inför Herren. Men han får bara gå och komma genom portens entréhall.

Därefter ledde han mig genom den norra porten till templets framsida. Därifrån såg jag hur Herrens härlighet fyllde templet. Då kastade jag mig ner med ansiktet mot marken.

Herren sa till mig:Du människa, lägg noga märke till allt! Använd både ögon och öron! Hör noga på när jag redogör för de lagar och förordningar som gäller för Herrens tempel. Lägg noga märke till vem som har tillträde till templet och vem som är utestängd från det.

Tala också om för upprorsmakarna, Israels folk, vad Herren Gud säger: Israel, du har syndat svårt

då du låtit dessa oomskurna, som inte har något hjärta för mig, få komma in i min helgedom under det att du offrade kött, fett och blod till mig. På så sätt har du genom att bryta mitt förbund lagt ett nytt brott till alla dina andra synder.

Du har inte hållit de lagar jag gav dig beträffande de heliga tingen, för du har lejt främlingar till att ta hand om min helgedom i stället för att utföra din tjänst.

Herren Gud säger: Ingen främling bland er ska få gå in i min helgedom, om han inte har låtit omskära sig och lärt sig älska både Herren och medmänniskor.

10 De män av Levi stam som övergav mig när Israel vände sig bort från Gud för att tillbe avgudar måste straffas för sin otrohet.

11 De kan få bli tempelvakter och dörrvaktare. De kan få slakta offerdjuren och vara där för att hjälpa folket,

12 men därför att de uppmuntrade folket att tillbe andra gudar och fick Israel att synda så svårt, har jag lyft min hand och bestämt att de ska straffas, säger Herren Gud.

13 De ska inte få komma i min närhet för att tjäna mig som präster. De får inte röra några av mina heliga ting, för de måste bära skammen för alla de synder de har begått.

14 De ska få vara vaktmästare i templet, sköta underhållet där och hjälpa folket i största allmänhet.

15 Men Sadoks barn av Levi stam fortsatte som mina präster i templet när Israel övergav mig för att tillbe avgudar. De ska vara mina tjänare. De ska stå inför mig och offra fettet och blodet från offren, säger Herren Gud.

16 Bara de får gå in i min helgedom och komma till mitt bord för att tjäna inför mig. De ska uträtta vad de får i uppdrag av mig att göra.

17 De ska bära linnekläder när de går in genom porten till den inre förgården. De får inte ha något av ull på sig när de gör tjänst på inre förgården eller i templet.

18 De måste ha linneturbaner och linnebyxor. De får inte bära något som kan få dem att svettas.

19 När de går tillbaka till den yttre förgården måste de ta av sig tjänstekläderna och lämna dem i de heliga rummen och byta till andra kläder, för om de kommer i beröring med någon av folket när de har dessa kläder på sig blir denne helgad genom detta.

20 De får inte låta sitt hår växa för långt, men inte heller raka av det fullständigt. Håret ska vara välvårdat.

21 Ingen präst får dricka vin innan han ska gå in på den inre förgården.

22 En präst får bara gifta sig med en judisk flicka eller änkan efter en präst. Han får inte gifta sig med en annan änka eller med en frånskild kvinna.

23 Prästerna ska lära mitt folk skillnaden mellan det som är heligt och det som är oheligt, mellan vad som är rätt och vad som är fel.

24 De ska tjäna som domare och lösa tvister bland mitt folk. Deras beslut måste vara grundade på mina lagar, och själva måste de följa mina lagar och föreskrifter vid alla de heliga högtiderna och se till att sabbaten hålls helig.

25 En präst får inte orena sig genom att komma i närheten av en död, om det inte är hans far, mor, barn, bror eller ogifta syster.

26 Men efteråt måste han vänta i sju dagar, innan han är ren och kan fullgöra sina plikter i templet.

27 Första dagen han är tillbaka i tjänst och går in på den inre förgården, ska han bära fram ett syndoffer för sig, säger Herren Gud.

28 En präst ska inte äga mark. Jag, Herren, är prästernas arv.

29 Deras mat ska bestå av de gåvor och offer som folket bär fram i templet: spisoffer, syndoffer och skuldoffer. Det som ges till Herren tillfaller prästerna.

30 Det bästa av den första frukten och alla gåvor till Herren ska tillfalla prästerna. Det första av varje spannmålsskörd ska skänkas till prästerna, så att Herren kan välsigna era hem.

31 Präster får aldrig äta kött av en fågel eller av ett djur som dött en naturlig död eller dödats av rovdjur.

The Message

Ezekiel 44

Sanctuary Rules

1Then the man brought me back to the outside gate complex of the Sanctuary that faces east. But it was shut.

2-3 God spoke to me: “This gate is shut and it’s to stay shut. No one is to go through it because God, the God of Israel, has gone through it. It stays shut. Only the prince, because he’s the prince, may sit there to eat in the presence of God. He is to enter the gate complex through the porch and leave by the same way.”

The man led me through the north gate to the front of the Temple. I looked, and—oh!—the bright Glory of God filling the Temple of God! I fell on my face in worship.

God said to me, “Son of man, get a grip on yourself. Use your eyes, use your ears, pay careful attention to everything I tell you about the ordinances of this Temple of God, the way all the laws work, instructions regarding it and all the entrances and exits of the Sanctuary.

6-9 “Tell this bunch of rebels, this family Israel, ‘Message of God, the Master: No more of these vile obscenities, Israel, dragging irreverent and unrepentant outsiders, uncircumcised in heart and flesh, into my Sanctuary, feeding them the sacrificial offerings as if it were the food for a neighborhood picnic. With all your vile obscenities, you’ve broken trust with me, the solemn covenant I made with you. You haven’t taken care of my holy things. You’ve hired out the work to foreigners who care nothing for this place, my Sanctuary. No irreverent and unrepentant aliens, uncircumcised in heart or flesh, not even the ones who live among Israelites, are to enter my Sanctuary.’

10-14 “The Levites who walked off and left me, along with everyone else—all Israel—who took up with all the no-god idols, will pay for everything they did wrong. From now on they’ll do only the menial work in the Sanctuary: guard the gates and help out with the Temple chores—and also kill the sacrificial animals for the people and serve them. Because they acted as priests to the no-god idols and made my people Israel stumble and fall, I’ve taken an oath to punish them. Decree of God, the Master. Yes, they’ll pay for what they’ve done. They’re fired from the priesthood. No longer will they come into my presence and take care of my holy things. No more access to The Holy Place! They’ll have to live with what they’ve done, carry the shame of their vile and obscene lives. From now on, their job is to sweep up and run errands. That’s it.

15-16 “But the Levitical priests who descend from Zadok, who faithfully took care of my Sanctuary when everyone else went off and left me, are going to come into my presence and serve me. They are going to carry out the priestly work of offering the solemn sacrifices of worship. Decree of God, the Master. They’re the only ones permitted to enter my Sanctuary. They’re the only ones to approach my table and serve me, accompanying me in my work.

17-19 “When they enter the gate complex of the inside courtyard, they are to dress in linen. No woolens are to be worn while serving at the gate complex of the inside courtyard or inside the Temple itself. They’re to wear linen turbans on their heads and linen underclothes—nothing that makes them sweat. When they go out into the outside courtyard where the people gather, they must first change out of the clothes they have been serving in, leaving them in the sacred rooms where they change to their everyday clothes, so that they don’t trivialize their holy work by the way they dress.

20 “They are to neither shave their heads nor let their hair become unkempt, but must keep their hair trimmed and neat.

21 “No priest is to drink on the job—no wine while in the inside courtyard.

22 “Priests are not to marry widows or divorcees, but only Israelite virgins or widows of priests.

23 “Their job is to teach my people the difference between the holy and the common, to show them how to discern between unclean and clean.

24 “When there’s a difference of opinion, the priests will arbitrate. They’ll decide on the basis of my judgments, laws, and statutes. They are in charge of making sure the appointed feasts are honored and my Sabbaths kept holy in the ways I’ve commanded.

25-27 “A priest must not contaminate himself by going near a corpse. But when the dead person is his father or mother, son or daughter, brother or unmarried sister, he can approach the dead. But after he has been purified, he must wait another seven days. Then, when he returns to the inside courtyard of the Sanctuary to do his priestly work in the Sanctuary, he must first offer a sin offering for himself. Decree of God, the Master.

28-30 “As to priests owning land, I am their inheritance. Don’t give any land in Israel to them. I am their ‘land,’ their inheritance. They’ll take their meals from the grain offerings, the sin offerings, and the guilt offerings. Everything in Israel offered to God in worship is theirs. The best of everything grown, plus all special gifts, comes to the priests. All that is given in worship to God goes to them. Serve them first. Serve from your best and your home will be blessed.

31 “Priests are not to eat any meat from bird or animal unfit for ordinary human consumption, such as carcasses found dead on the road or in the field.”