Nya Levande Bibeln

Hesekiel 44

Förhållningsorder för prästerna

1Sedan förde Herren mig tillbaka till den yttre murens östra port, men den var stängd.

Han sa till mig:Den här porten ska förbli stängd. Den kommer aldrig att öppnas. Ingen människa ska gå genom den, för Herren, Israels Gud, kom in genom den, och därför ska den förbli stängd.

Bara fursten, därför att han är en furste, kan få sitta inne i porthuset och delta i en festmåltid inför Herren. Men han får bara gå och komma genom portens entréhall.

Därefter ledde han mig genom den norra porten till templets framsida. Därifrån såg jag hur Herrens härlighet fyllde templet. Då kastade jag mig ner med ansiktet mot marken.

Herren sa till mig:Du människa, lägg noga märke till allt! Använd både ögon och öron! Hör noga på när jag redogör för de lagar och förordningar som gäller för Herrens tempel. Lägg noga märke till vem som har tillträde till templet och vem som är utestängd från det.

Tala också om för upprorsmakarna, Israels folk, vad Herren Gud säger: Israel, du har syndat svårt

då du låtit dessa oomskurna, som inte har något hjärta för mig, få komma in i min helgedom under det att du offrade kött, fett och blod till mig. På så sätt har du genom att bryta mitt förbund lagt ett nytt brott till alla dina andra synder.

Du har inte hållit de lagar jag gav dig beträffande de heliga tingen, för du har lejt främlingar till att ta hand om min helgedom i stället för att utföra din tjänst.

Herren Gud säger: Ingen främling bland er ska få gå in i min helgedom, om han inte har låtit omskära sig och lärt sig älska både Herren och medmänniskor.

10 De män av Levi stam som övergav mig när Israel vände sig bort från Gud för att tillbe avgudar måste straffas för sin otrohet.

11 De kan få bli tempelvakter och dörrvaktare. De kan få slakta offerdjuren och vara där för att hjälpa folket,

12 men därför att de uppmuntrade folket att tillbe andra gudar och fick Israel att synda så svårt, har jag lyft min hand och bestämt att de ska straffas, säger Herren Gud.

13 De ska inte få komma i min närhet för att tjäna mig som präster. De får inte röra några av mina heliga ting, för de måste bära skammen för alla de synder de har begått.

14 De ska få vara vaktmästare i templet, sköta underhållet där och hjälpa folket i största allmänhet.

15 Men Sadoks barn av Levi stam fortsatte som mina präster i templet när Israel övergav mig för att tillbe avgudar. De ska vara mina tjänare. De ska stå inför mig och offra fettet och blodet från offren, säger Herren Gud.

16 Bara de får gå in i min helgedom och komma till mitt bord för att tjäna inför mig. De ska uträtta vad de får i uppdrag av mig att göra.

17 De ska bära linnekläder när de går in genom porten till den inre förgården. De får inte ha något av ull på sig när de gör tjänst på inre förgården eller i templet.

18 De måste ha linneturbaner och linnebyxor. De får inte bära något som kan få dem att svettas.

19 När de går tillbaka till den yttre förgården måste de ta av sig tjänstekläderna och lämna dem i de heliga rummen och byta till andra kläder, för om de kommer i beröring med någon av folket när de har dessa kläder på sig blir denne helgad genom detta.

20 De får inte låta sitt hår växa för långt, men inte heller raka av det fullständigt. Håret ska vara välvårdat.

21 Ingen präst får dricka vin innan han ska gå in på den inre förgården.

22 En präst får bara gifta sig med en judisk flicka eller änkan efter en präst. Han får inte gifta sig med en annan änka eller med en frånskild kvinna.

23 Prästerna ska lära mitt folk skillnaden mellan det som är heligt och det som är oheligt, mellan vad som är rätt och vad som är fel.

24 De ska tjäna som domare och lösa tvister bland mitt folk. Deras beslut måste vara grundade på mina lagar, och själva måste de följa mina lagar och föreskrifter vid alla de heliga högtiderna och se till att sabbaten hålls helig.

25 En präst får inte orena sig genom att komma i närheten av en död, om det inte är hans far, mor, barn, bror eller ogifta syster.

26 Men efteråt måste han vänta i sju dagar, innan han är ren och kan fullgöra sina plikter i templet.

27 Första dagen han är tillbaka i tjänst och går in på den inre förgården, ska han bära fram ett syndoffer för sig, säger Herren Gud.

28 En präst ska inte äga mark. Jag, Herren, är prästernas arv.

29 Deras mat ska bestå av de gåvor och offer som folket bär fram i templet: spisoffer, syndoffer och skuldoffer. Det som ges till Herren tillfaller prästerna.

30 Det bästa av den första frukten och alla gåvor till Herren ska tillfalla prästerna. Det första av varje spannmålsskörd ska skänkas till prästerna, så att Herren kan välsigna era hem.

31 Präster får aldrig äta kött av en fågel eller av ett djur som dött en naturlig död eller dödats av rovdjur.

King James Version

Ezekiel 44

1Then he brought me back the way of the gate of the outward sanctuary which looketh toward the east; and it was shut.

Then said the Lord unto me; This gate shall be shut, it shall not be opened, and no man shall enter in by it; because the Lord, the God of Israel, hath entered in by it, therefore it shall be shut.

It is for the prince; the prince, he shall sit in it to eat bread before the Lord; he shall enter by the way of the porch of that gate, and shall go out by the way of the same.

Then brought he me the way of the north gate before the house: and I looked, and, behold, the glory of the Lord filled the house of the Lord: and I fell upon my face.

And the Lord said unto me, Son of man, mark well, and behold with thine eyes, and hear with thine ears all that I say unto thee concerning all the ordinances of the house of the Lord, and all the laws thereof; and mark well the entering in of the house, with every going forth of the sanctuary.

And thou shalt say to the rebellious, even to the house of Israel, Thus saith the Lord God; O ye house of Israel, let it suffice you of all your abominations,

In that ye have brought into my sanctuary strangers, uncircumcised in heart, and uncircumcised in flesh, to be in my sanctuary, to pollute it, even my house, when ye offer my bread, the fat and the blood, and they have broken my covenant because of all your abominations.

And ye have not kept the charge of mine holy things: but ye have set keepers of my charge in my sanctuary for yourselves.

Thus saith the Lord God; No stranger, uncircumcised in heart, nor uncircumcised in flesh, shall enter into my sanctuary, of any stranger that is among the children of Israel.

10 And the Levites that are gone away far from me, when Israel went astray, which went astray away from me after their idols; they shall even bear their iniquity.

11 Yet they shall be ministers in my sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering to the house: they shall slay the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them.

12 Because they ministered unto them before their idols, and caused the house of Israel to fall into iniquity; therefore have I lifted up mine hand against them, saith the Lord God, and they shall bear their iniquity.

13 And they shall not come near unto me, to do the office of a priest unto me, nor to come near to any of my holy things, in the most holy place: but they shall bear their shame, and their abominations which they have committed.

14 But I will make them keepers of the charge of the house, for all the service thereof, and for all that shall be done therein.

15 But the priests the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, saith the Lord God:

16 They shall enter into my sanctuary, and they shall come near to my table, to minister unto me, and they shall keep my charge.

17 And it shall come to pass, that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments; and no wool shall come upon them, whiles they minister in the gates of the inner court, and within.

18 They shall have linen bonnets upon their heads, and shall have linen breeches upon their loins; they shall not gird themselves with any thing that causeth sweat.

19 And when they go forth into the utter court, even into the utter court to the people, they shall put off their garments wherein they ministered, and lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments; and they shall not sanctify the people with their garments.

20 Neither shall they shave their heads, nor suffer their locks to grow long; they shall only poll their heads.

21 Neither shall any priest drink wine, when they enter into the inner court.

22 Neither shall they take for their wives a widow, nor her that is put away: but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before.

23 And they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean.

24 And in controversy they shall stand in judgment; and they shall judge it according to my judgments: and they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies; and they shall hallow my sabbaths.

25 And they shall come at no dead person to defile themselves: but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister that hath had no husband, they may defile themselves.

26 And after he is cleansed, they shall reckon unto him seven days.

27 And in the day that he goeth into the sanctuary, unto the inner court, to minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering, saith the Lord God.

28 And it shall be unto them for an inheritance: I am their inheritance: and ye shall give them no possession in Israel: I am their possession.

29 They shall eat the meat offering, and the sin offering, and the trespass offering: and every dedicated thing in Israel shall be theirs.

30 And the first of all the firstfruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations, shall be the priest's: ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house.

31 The priests shall not eat of any thing that is dead of itself, or torn, whether it be fowl or beast.