Nya Levande Bibeln

Hesekiel 44

Förhållningsorder för prästerna

1Sedan förde Herren mig tillbaka till den yttre murens östra port, men den var stängd.

Han sa till mig:Den här porten ska förbli stängd. Den kommer aldrig att öppnas. Ingen människa ska gå genom den, för Herren, Israels Gud, kom in genom den, och därför ska den förbli stängd.

Bara fursten, därför att han är en furste, kan få sitta inne i porthuset och delta i en festmåltid inför Herren. Men han får bara gå och komma genom portens entréhall.

Därefter ledde han mig genom den norra porten till templets framsida. Därifrån såg jag hur Herrens härlighet fyllde templet. Då kastade jag mig ner med ansiktet mot marken.

Herren sa till mig:Du människa, lägg noga märke till allt! Använd både ögon och öron! Hör noga på när jag redogör för de lagar och förordningar som gäller för Herrens tempel. Lägg noga märke till vem som har tillträde till templet och vem som är utestängd från det.

Tala också om för upprorsmakarna, Israels folk, vad Herren Gud säger: Israel, du har syndat svårt

då du låtit dessa oomskurna, som inte har något hjärta för mig, få komma in i min helgedom under det att du offrade kött, fett och blod till mig. På så sätt har du genom att bryta mitt förbund lagt ett nytt brott till alla dina andra synder.

Du har inte hållit de lagar jag gav dig beträffande de heliga tingen, för du har lejt främlingar till att ta hand om min helgedom i stället för att utföra din tjänst.

Herren Gud säger: Ingen främling bland er ska få gå in i min helgedom, om han inte har låtit omskära sig och lärt sig älska både Herren och medmänniskor.

10 De män av Levi stam som övergav mig när Israel vände sig bort från Gud för att tillbe avgudar måste straffas för sin otrohet.

11 De kan få bli tempelvakter och dörrvaktare. De kan få slakta offerdjuren och vara där för att hjälpa folket,

12 men därför att de uppmuntrade folket att tillbe andra gudar och fick Israel att synda så svårt, har jag lyft min hand och bestämt att de ska straffas, säger Herren Gud.

13 De ska inte få komma i min närhet för att tjäna mig som präster. De får inte röra några av mina heliga ting, för de måste bära skammen för alla de synder de har begått.

14 De ska få vara vaktmästare i templet, sköta underhållet där och hjälpa folket i största allmänhet.

15 Men Sadoks barn av Levi stam fortsatte som mina präster i templet när Israel övergav mig för att tillbe avgudar. De ska vara mina tjänare. De ska stå inför mig och offra fettet och blodet från offren, säger Herren Gud.

16 Bara de får gå in i min helgedom och komma till mitt bord för att tjäna inför mig. De ska uträtta vad de får i uppdrag av mig att göra.

17 De ska bära linnekläder när de går in genom porten till den inre förgården. De får inte ha något av ull på sig när de gör tjänst på inre förgården eller i templet.

18 De måste ha linneturbaner och linnebyxor. De får inte bära något som kan få dem att svettas.

19 När de går tillbaka till den yttre förgården måste de ta av sig tjänstekläderna och lämna dem i de heliga rummen och byta till andra kläder, för om de kommer i beröring med någon av folket när de har dessa kläder på sig blir denne helgad genom detta.

20 De får inte låta sitt hår växa för långt, men inte heller raka av det fullständigt. Håret ska vara välvårdat.

21 Ingen präst får dricka vin innan han ska gå in på den inre förgården.

22 En präst får bara gifta sig med en judisk flicka eller änkan efter en präst. Han får inte gifta sig med en annan änka eller med en frånskild kvinna.

23 Prästerna ska lära mitt folk skillnaden mellan det som är heligt och det som är oheligt, mellan vad som är rätt och vad som är fel.

24 De ska tjäna som domare och lösa tvister bland mitt folk. Deras beslut måste vara grundade på mina lagar, och själva måste de följa mina lagar och föreskrifter vid alla de heliga högtiderna och se till att sabbaten hålls helig.

25 En präst får inte orena sig genom att komma i närheten av en död, om det inte är hans far, mor, barn, bror eller ogifta syster.

26 Men efteråt måste han vänta i sju dagar, innan han är ren och kan fullgöra sina plikter i templet.

27 Första dagen han är tillbaka i tjänst och går in på den inre förgården, ska han bära fram ett syndoffer för sig, säger Herren Gud.

28 En präst ska inte äga mark. Jag, Herren, är prästernas arv.

29 Deras mat ska bestå av de gåvor och offer som folket bär fram i templet: spisoffer, syndoffer och skuldoffer. Det som ges till Herren tillfaller prästerna.

30 Det bästa av den första frukten och alla gåvor till Herren ska tillfalla prästerna. Det första av varje spannmålsskörd ska skänkas till prästerna, så att Herren kan välsigna era hem.

31 Präster får aldrig äta kött av en fågel eller av ett djur som dött en naturlig död eller dödats av rovdjur.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Езекиил 44

Закрытые восточные ворота

1Затем он вновь привёл меня к внешним воротам святилища, которые находились с восточной стороны. Ворота были закрыты.

Вечный сказал мне:

– Ворота останутся закрытыми. Они не отворятся. Никто не войдёт в них. Они останутся закрытыми, потому что Я, Бог Исраила, вошёл через них. Только вождь сядет в их пассаже обедать перед Вечным. Он войдёт со стороны притвора ворот и там же выйдет.

О служении в храме

Потом он вывел меня через северные ворота к храму. Я посмотрел и увидел, что слава Вечного наполнила храм Вечного, и я пал лицом на землю.

Вечный сказал мне:

– Смертный, будь внимателен ко всему, что видишь и слышишь. Я расскажу тебе правила и законы для храма Вечного. Уделяй пристальное внимание входу в храм и всем выходам из святилища. Скажи мятежному народу Исраила: Так говорит Владыка Вечный: «Народ Исраила, довольно совершать мерзости! Вы впускаете чужеземцев, необрезанных сердцем[a] и плотью, в святилище, оскверняя Мой храм, когда приносите Мне Мою пищу – жир и кровь. Вашими мерзостями вы расторгли соглашение со Мной. Вместо того чтобы самим совершать для Меня священное служение, вы назначили чужеземцев совершать Мне служение в Моём святилище». Так говорит Владыка Вечный: «Чужеземцу, непокорному сердцем и плотью, нельзя входить в Моё святилище, пусть даже он живёт среди исраильтян.

10 Левиты, которые отступились от Меня, когда Исраил сбился с пути, и стали поклоняться идолам, ответят за свой грех. 11 Они могут служить в Моём святилище, присматривая за воротами храма и участвуя в службах при храме. Они могут закалывать народу животных для всесожжений и для других жертв и стоять перед ним, чтобы прислуживать. 12 Но они призывали Мой народ служить идолам и ввели исраильтян в грех, и Я поклялся с поднятой рукой, что они ответят за этот грех, – возвещает Владыка Вечный. – 13 Пусть они не приближаются ко Мне, чтобы служить Мне. Пусть не приближаются к Моим святыням или к Моим святым приношениям. Пусть несут бремя позора за сделанные мерзости. 14 Я определяю им заботиться о храме и выполнять в нём ежедневную работу.

15 Пусть священнослужители-левиты из потомков Цадока, которые верно несли служение при святилище, когда исраильтяне отступились от Меня, приблизятся ко Мне, чтобы служить. Они будут стоять предо Мной, чтобы приносить в жертву жир и кровь, – возвещает Владыка Вечный. – 16 Только они будут входить в Моё святилище. Только они будут приближаться к Моему столу, чтобы прислуживать Мне и совершать службу.

17 Входя в ворота, ведущие во внутренний двор, они должны быть одеты в одежду из льна. Пусть, совершая служение в воротах, ведущих во внутренний двор, или в храме, они не надевают одежду из шерсти. 18 На головах у них пусть будут льняные уборы, и пусть они носят льняное нижнее бельё. Пусть не надевают того, что вызывает потливость. 19 Выходя во внешний двор к народу, пусть они снимают одежду, в которой служили, оставляют её в священных комнатах и надевают другую, чтобы священными одеждами не прикасаться к народу.

20 Пусть они не бреют голову, но и длинные волосы пусть не отращивают: пусть стригутся. 21 Священнослужителям нельзя пить вино, если они собираются войти во внутренний двор. 22 Им нельзя жениться на вдовах и разведённых. Они могут жениться только на девушках-исраильтянках или на вдовах других священнослужителей. 23 Пусть они учат Мой народ отличать священное от несвященного и показывают, как различать между нечистым и чистым.

24 Пусть священнослужители будут судьями во всяком споре. Пусть они решают его по Моим правилам. Они будут хранителями Моих законов и установлений относительно Моих праздников. Они будут хранить Мои субботы святыми.

25 Священнослужителю нельзя осквернять себя, приближаясь к мёртвому телу, но если у него умерли отец или мать, сын или дочь, брат или незамужняя сестра, ему дозволяется приближаться к ним. 26 Пусть, очистившись после осквернения, он ждёт ещё семь дней. 27 Пусть в тот день, когда он войдёт во внутренний двор святилища, чтобы служить в святилище, он принесёт жертву за грех, – возвещает Владыка Вечный.

28 Я буду единственным наследием для священнослужителей. Не давайте им имений в Исраиле: Я буду их имением. 29 Они будут питаться хлебными приношениями, жертвами за грех и жертвами повинности. Всё, что в Исраиле посвящено Вечному, будет принадлежать им. 30 Лучшее из первых плодов и всех ваших даров будет принадлежать священнослужителям. Отдавайте им первый помол, чтобы над вашим домом покоилось благословение. 31 Священнослужителям нельзя есть ни птицу, ни животное, найденное мёртвым или растерзанным дикими зверями».

Footnotes

  1. 44:7 Люди с необрезанными сердцами – это образное выражение обозначает людей, непокорных Всевышнему. Также в ст. 9.