Nya Levande Bibeln

Hesekiel 43

Regler för offer i templet

1-2 Sedan ledde han mig än en gång till den port i den yttre muren som leder mot öster. Plötsligt fick jag se Israels Guds härlighet uppenbara sig från öster. Hans röst var som ljudet av brusande vatten, och hela landskapet lystes upp av hans härlighet.

Det var precis så som jag hade sett det i mina andra syner, först vid kanalen Kebar och senare i Jerusalem, när han kom för att utplåna staden. Jag föll ner inför honom med ansiktet mot jorden,

och Herrens härlighet kom in i templet genom den östra porten.

Därefter reste anden mig upp och förde mig in på den inre förgården, och Herrens härlighet fyllde templet.

Och jag hörde Herren tala till mig inifrån templet. Mannen som hade utfört mätningarna stod fortfarande bredvid mig.

Herren sa till mig:Du människa, det här är den plats där jag har min tron och mitt fotstöd, och här ska jag stanna och bo bland Israels folk i all evighet. Israels folk och kungar ska inte längre orena mitt heliga namn genom syndig tillbedjan av andra gudar eller avgudabilder som deras kungar tillverkat.

De byggde sina avgudatempel bredvid mitt med bara en vägg emellan, och där tillbad de sina avgudar. Därför att de orenade mitt heliga namn på detta sätt gjorde jag slut på dem i min vrede.

Låt dem nu avlägsna de avgudar och avgudabilder som deras kungar låtit tillverka, så ska jag för alltid bo bland dem!

10 Du människa, beskriv för Israels folk det tempel som jag har visat dig. Tala om för dem hur det såg ut, så att de skäms över alla sina synder.

11 Om de verkligen skäms över vad de har gjort, ska du förklara detaljerna för dem. Berätta om dörrar och portar och allt annat. Skriv ner alla förordningar och regler som de måste hålla.

12 Själva grunden för templet kallas helighet! Hela den bergstopp som templet är byggt på är helig. Ja, det är den främsta lagen beträffande templet.

13 Och detta är måtten på altaret: Sockeln är femtio centimeter hög med en tjugofem centimeter hög kant, och den går femtio centimeter utanför altaret på alla sidor.

14 Första avsatsen är en stenplattform, en meter hög. Denna plattform är femtio centimeter smalare än sockeln på alla sidor.

15 Över den höjer sig en annan, smalare plattform, femtio centimeter kortare på alla sidor och två meter hög. Över den finns en ännu smalare plattform, som är två meter hög, och det är altarets översta del med fyra horn som sticker upp femtio centimeter från varje hörn.

16 Altarets översta plattform är sex meter i kvadrat.

17 Plattformen under den är sju meter i kvadrat, med en kantlist som är tjugofem centimeter. Avsatsen runt om altaret är femtio centimeter bred på alla sidor. På östra sidan finns trappsteg upp till altaret.

18 Och han sa till mig:Du människa, Herren Gud säger: Det här är måtten för det altare som ska byggas en gång i framtiden för brännoffer och bestänkning med blod.

19 Vid den tiden ska man ge Sadoks familj av Levi stam, som är mina tjänare, en tjur till syndoffer.

20 Man ska ta något av dess blod och stryka på altarets fyra horn liksom på den översta plattformens fyra hörn och kanten runt den. Detta ska rena och bringa försoning för altaret.

21 Sedan ska man ta själva tjuren till syndoffer och bränna den på den plats utanför tempelområdet som utsetts för just detta.

22 Den andra dagen ska man offra en felfri bock som syndoffer. Altaret ska renas på samma sätt som när tjuren offrades.

23 När reningsceremonin är avslutad, ska ytterligare en felfri tjur och en felfri bagge offras.

24 För fram dem inför Herren och låt prästerna strö salt på dem och offra dem som brännoffer.

25 Varje dag under sju dagar ska en bock, en tjur och en bagge offras. Inget av dessa djur får ha någon defekt.

26 Gör så varje dag i sju dagar för att rena altaret och på så sätt helga det.

27 Den åttonde dagen och varje dag därefter ska prästerna offra folkets brännoffer och tackoffer, och jag ska ta emot dem av er, säger Herren Gud.