Nya Levande Bibeln

Hesekiel 41

Det allra heligaste

1Därefter tog han med mig till själva tempelsalen och mätte de pelare som utgjorde dess ingång. De var två och en halv meter i fyrkant.

Entréhallen var tre meter lång och fem meter bred. Själva salen var tjugo gånger tio meter.

Därefter gick han in i det innersta rummet och mätte pelarna vid ingången och fann att de var en meter tjocka. Ingången var tre meter bred, med en tre och en halv meter djup hall bakom.

Det inre rummet var tio kvadratmeter. Detta är det allra heligaste, sa han.

Sedan mätte han tempelmuren och fann den vara tre meter tjock med en rad rum på utsidan. Varje rum var två meter brett.

Dessa rum låg i tre våningar, med trettio rum i varje våning. Hela konstruktionen hölls uppe av bärbjälkar och inte av tempelmuren.

Varje våning var bredare än den som låg under, på grund av att tempelväggen smalnade allteftersom den blev högre. En trappa vid sidan av templet ledde upp från den ena våningen till den andra.

Jag lade märke till att templet var byggt på en terrass och att den nedersta raden av rum sträckte sig tre meter ut på terrassen.

Den yttre väggen till rummen var två och en halv meter tjock och lämnade ett fritt utrymme på två och en halv meter vid terrassens kant, likadant på båda sidorna.

10 Tio meter från terrassen fanns på båda sidor av templet ännu en rad rum nere på den inre förgården.

11 Två dörrar ledde ut därifrån till terrassen, som var två och en halv meter bred. En dörr vette mot norr och en mot söder.

12 En stor byggnad på västra sidan var trettiofem meter bred och fyrtiofem meter lång. Dess väggar var två och en halv meter tjocka.

13 Sedan mätte han templet och platsen närmast. Området var femtio meter i fyrkant.

14 Den inre förgården på templets östra sida var också femtio meter bred,

15-16 liksom byggnaden på templets västra sida, med de båda murarna inräknade.Tempelsalen, det allraheligaste och entréhallen var klädda med paneler, och alla hade fönsternischer. Templets inre väggar hade träpaneler både över och under fönstren.

17-18 Utrymmet över dörren som ledde in till det allra heligaste var också klätt med panel. Väggarna var i sin helhet dekorerade med keruber, alla med två ansikten. Mellan keruberna fanns palmer.

19-20 Ett av kerubernas två ansikten var en människas. Det var vänt mot en palm på ena sidan om keruben. Det andra ansiktet, ett lejonansikte, var riktat åt motsatt håll, också mot en palm. Så såg det ut utmed hela templets innervägg.

21 Dörrposterna till tempelsalen var fyrkantiga, och framför det allra heligaste fanns något som såg ut som ett träaltare.

22 Detta altare var en meter i fyrkant och en och en halv meter högt. Dess hörn, sockel och sidor var helt och hållet av trä. Det här är Herrens bord, sa han till mig.

23-24 Både tempelsalen och det allra heligaste hade dubbla svängdörrar.

25 Dörrarna till tempelsalen var försedda med dekorationer av keruber och palmträd som på väggarna. Över entréhallen fanns en baldakin av trä.

26 Fönsternischer och utskurna palmträd fanns på båda sidor av entréhallen, i gången utmed templet och på baldakinen över entrén.