Nya Levande Bibeln

Hesekiel 38

Profetia över Gog

1Här är ännu ett budskap till mig från Herren:

2-3 Du människa, vänd dig norrut, mot Magogs land, och profetera mot Gog, kungen över Mesek och Tubal. Tala om för honom vad Herren Gud säger: Jag är emot dig, Gog.

Jag ska sätta krokar i dina käftar och dra dig ut med hela din armé, dina hästar, dina fullt beväpnade ryttare och dina många soldater med sköldar och svärd.

Perser, etiopier och puteer ska förena sig med dig med alla sina vapen.

Det ska Gomer också göra, tillsammans med alla sina stammar, och Togarmas arméer ska komma från norr, liksom många andra.

Var beredd! Håll trupperna i beredskap! Du är ledaren, Gog!

Långt fram i tiden kommer du att bli kallad till handling. I en avlägsen framtid kommer du att slå ner på Israel, som då har fred sedan folket har kommit tillbaka från många länder.

Du och alla dina allierade, en stor och fruktansvärd armé, kommer att svepa in över dem som en storm och täcka landet som ett moln.

10 En ond tanke ska slå rot i ditt sinne.

11 Du kommer att säga: 'Israel är ett oskyddat land med försvarslösa byar. Jag ska anfalla och förgöra detta folk som lever i sådan trygghet.

12 Jag ska gå till dessa en gång övergivna städer som nu är fyllda med dem som har vänt tillbaka från alla håll. Jag ska ta ett väldigt krigsbyte och många slavar, för folket är rikt på boskap och har blivit hela världens centrum!'

13 Men Saba och Dedan och Tarsis mäktiga affärsmän, med vilka landet har bedrivit affärer, kommer att fråga: 'Vem är du som lägger beslag på allt silver och guld, driver bort boskapen och gör dem utfattiga genom att ta allt de äger?'

14 Herren Gud säger till Gog: När mitt folk bor i fred i sitt land, då ska du själv vakna upp.

15-16 Du ska komma från norr med din väldiga armé, alla dina ryttare och soldater, och övertäcka landet som ett moln. Under kommande dagar ska jag ska få dig att anfalla mitt land. Min helighet kommer att bli uppenbar inför alla nationer, och genom dig ska alla förstå att jag är Gud.

17 Herren Gud säger: Du är den som jag talade om för länge sedan genom Israels profeter, när jag förklarade att jag längre fram i tiden skulle leda någon mot mitt folk.

18 Men när du kommer för att förgöra Israel, ska min vrede uppväckas.

19 Min svartsjuka och blixtrande vrede ska orsaka en jordbävning i Israel den dagen.

20 Allt levande ska darra av fruktan för min närvaro, fiskarna i havet, fåglarna, markens djur och alla människor. Bergen ska slås ner, klipporna störta omkull och murarna falla till marken.

21 Jag ska samla all slags förskräckelse mot dig Gog, säger Herren Gud. Du ska komma att strida mot dig själv i en strid på liv och död!

22 Jag kommer att strida mot dig med svärd, sjukdom, översvämning, hagel, eld och svavel.

23 Så ska jag uppenbara min storhet och ge ära åt mitt namn, och alla folken i världen kommer att höra vad jag har gjort och förstå att jag är Gud!