Nya Levande Bibeln

Hesekiel 30

Dom över Egypten

1Ännu ett budskap från Herren:

2-3 Du människa, profetera och säg: Herren Gud säger: Gråt, för den fruktansvärda dagen är snart här, Herrens dag, en dag med mörker och moln och en dag av dom över folken.

Ett svärd ska falla över Egypten. Marken ska täckas av era slagna. Landets rikedom ska föras bort och dess grundvalar rivas upp.

Etiopier, puteer, ludeer, andra främmande folk och de judar som bor kvar i Egypten - alla ska de förgås i det kriget.

Herren säger: Alla Egyptens allierade ska falla, och den styrka hon varit så stolt över ska upphöra. Från Migdol till Sevene ska alla dödas av svärd.

Landet ska bli ödelagt och städerna läggas i ruiner, när jag låter Egypten brinna och utplånar hennes allierade.

Då ska de förstå att jag är Herren.

Jag ska sända snabba budbärare till Etiopien som kommer att orsaka panik bland dess invånare. Stor förskräckelse ska komma över dem vid tiden för Egyptens dom. Allt detta kommer att slå in.

10 Herren Gud säger: Nebukadnessar, kungen i Babylon, kommer att förgöra alla de många egyptierna.

11 Han och hans arméer, folkens skräck, har blivit utsända för att förgöra landet. Marken ska täckas av de stupade.

12 Jag kommer att låta Nilen torka upp och sälja hela landet till onda människor. Jag ska använda mig av främlingar för att förgöra Egypten och allt som finns där. Jag, Herren, har talat detta.

13 Jag kommer att krossa Egyptens avgudar och stoderna vid Memfis, och Egypten kommer att bli utan kung. Fruktan ska i stället råda i landet.

14 Städerna Patros, vid övre Nilen, och Soan och Tebe ska läggas i ruiner av min hand.

15 Jag ska ösa ut min vrede över Sin, Egyptens starkaste fäste, och utrota folket i Tebe.

16 Ja, jag ska sätta eld på Egypten. Sin ska gripas av ångest, Tebe ska intas och Memfis överfallas mitt på ljusa dagen.

17 De unga männen i Heliopolis och Bubastis ska dö i kriget och kvinnorna föras bort som slavar.

18 När jag kommer för att bryta Egyptens makt blir det en dyster dag också för Tehafnehes. Mörker kommer att övertäcka det, och dess döttrar kommer att bli bortförda som slavar.

19 På så sätt ska jag straffa Egypten, och de som bor där ska förstå att jag är Herren.

20 Ett år senare, i det elfte året, på sjunde dagen i första månaden, kom detta budskap till mig:

21 Du människa, jag har brutit armen på Farao, den egyptiske kungen, och ingen har bundit upp och spjälat den så att den ska kunna lyfta ett svärd igen.

22 Herren Gud säger: Jag är emot Farao, kungen i Egypten, och jag ska bryta båda hans armar, både den starka och den som tidigare varit bruten, och jag ska låta svärdet falla ur hans hand.

23 Jag ska förvisa egyptierna till många länder.

24 Men den babyloniske kungens armar ska jag styrka och sätta mitt svärd i hans hand. Farao i Egypten ska jämra sig av smärta inför kungen i Babylon som en dödligt sårad.

25 Ja, jag ska styrka den babyloniske kungens händer, men Faraos armar ska vara obrukbara. När jag sätter mitt svärd i den babyloniske kungens hand och han svingar det över Egypten, ska Egypten förstå att jag är Herren.

26 Jag ska sprida ut egyptierna bland alla folk. Då ska de förstå att jag är Herren.