Nya Levande Bibeln

Hesekiel 27

Det mäktiga Tyrus

1Sedan kom detta budskap från Herren till mig. Han sa:

Du människa, sjung denna klagosång för Tyrus:

O, du mäktiga hamnstad, som driver handel med världens alla folk, Herren Gud talar. Du säger så här: 'Jag är den vackraste staden i hela världen.'

Ja, du har utsträckt dina gränser i havet. Dina skapare har gjort dig underbart vacker.

Du är som ett skepp, byggt av finaste trä från Senir. Av en ceder från Libanon har man gjort din mast.

Dina åror är gjorda av ekar från Basan, ditt däck av cypress med inläggningar av elfenben från Cyperns sydkust.

Dina segel är av Egyptens finaste linne, ett banér i mörkblått och purpurrött från östra Cypern.

Dina sjömän kommer från Sidon och Arvad, dina skickliga rorsmän från Semer.

Erfarna och skickliga yrkesmän från Gebal tätade skeppet. Från alla länder kom skepp med varor för att idka byteshandel med dig.

10 I din armé fanns män från Paras, Lud och Put. Deras sköldar och hjälmar var som smycken på dina murar.

11 Män från Arvad och Helek bevakade dina murar och män från Gamad dina torn. Deras sköldar hängde i rad efter rad på dina murar och fullbordade din skönhet.

12 Från Tarsis kom alla slags varor till din marknad: silver, järn, tenn och bly.

13 Köpmän från Javan, Tubal och Mesek kom med slavar och kopparkärl,

14 och arbetshästar, stridshästar och mulåsnor kom från Togarma.

15 Affärsmän från Rhodos och från många kustländer var dina kunder och betalade dig med elfenben och ebenholts.

16 Edom sände köpmän att handla med dig och de förde med sig smaragder, purpurrött tyg, brokiga vävnader, fint linne och smycken av korall och agat.

17 Juda och även Israel sände köpmän med vete från Minnit, och de drev byteshandel med honung, olja och balsam.

18 Från Damaskus kom man med vin från Helbon och ull från Sakar.

19 Vedan och Javan förde med sig arabiskt garn, konstsmide, kassia och kalmus,

20 och Dedan kom med dyrbara sadeltäcken.

21 Arabiens och Kedars rika köpmän och furstar sände lamm, baggar och bockar.

22 Köpmän från Saba och Raema skickade alla slags kryddor, juveler och guld.

23 Haran, Kanne, Eden, Assur och Kilmad handlade med dig.

24 De bjöd ut vackra kläder, mörkblå tyger, broderier och flerfärgade mattor, bundna med välspunna och starka trådar.

25 Skeppen från Tarsis är din handelsflotta. Ditt lager på ön är fyllt till brädden.

26 Men nu styr dina statsmän skeppet in i en orkan. Ditt fartyg råkar ut för en östanstorm, och du förliser mitt ute på havet.

27 Allt går förlorat. Din rikedom och dina varor, dina sjömän och lotsar, timmermän, köpmän, soldater och alla andra ombord sjunker i havet på din olyckas dag.

28 De kringliggande städerna skälver, då dina lotsar ropar på hjälp.

29 Alla dina sjömän beger sig i land.

30 De gråter bittert, kastar upp jord i luften och rullar sig i aska.

31 De rakar sina huvuden, de klär sig i sorgkläder och gråter bittert i djup sorg.

32 Här är den sång som de sjunger i sin sorg: 'Var har det någonsin funnits en sådan underbar stad som Tyrus, som förstördes mitt ute i havet?

33 Dina varor tillfredsställde många länder. Kungar runt hela jorden gladde sig över de varor du sände dem.

34 Nu ligger du där nere i djupet. Alla dina köpmän och allt ditt manskap har gått under tillsammans med dig.

35 Alla som bor utmed kusten har sett på och de har svårt att tro att det är sant. Deras kungar är skakade.

36 Köpmän i många länder skakar på huvudet. Ditt öde är fruktansvärt. Du är borta för alltid.'