Nya Levande Bibeln

Hesekiel 26

Profetia över Tyrus

1Ännu ett budskap kom till mig från Herren på den första dagen i månaden i det elfte året:

Du människa, Tyrus har glatt sig åt Jerusalems fall och sagt: 'Ha, ha! Hon som kontrollerade de vinstgivande handelsvägarna från norr till söder utmed kusten och floden Jordan finns inte mer, och jag har blivit arvtagare. Därför att hon har blivit ödelagd kommer jag att bli rik!'

Därför säger Herren Gud: Jag står emot dig, Tyrus, och jag kommer att sända andra folk mot dig i våg efter våg.

De kommer att bryta ner dina murar och torn. Jag ska skrapa bort all jord och sten så att klippan kommer i dagen!

Din ö ska bli obeboelig och en plats där fiskare breder ut sina nät. Det är jag, Herren, som säger detta. Tyrus ska bli offer för många folk,

och städerna på fastlandet ska utplånas genom krig. Då ska de veta att jag är Herren.

För Herren Gud säger: Jag ska leda kung Nebukadnessar i Babylon, den mäktigaste av kungar, från norr mot Tyrus med en väldig armé av hästar och vagnar.

Han ska förgöra dina bosättningar på fastlandet, han ska bygga en belägringsramp och lyfta sina sköldar mot dig.

Han ska bygga murbräckor och använda dem mot dina murar och torn.

10 Hans många hästar ska riva upp ett moln av damm som lägrar sig över staden, och murarna ska skaka när de drar fram genom de nerbrutna portarna med sina vagnar.

11 Hovtrampet ska höras på alla gator i staden. Han ska döda ditt folk, och dina starka pelare ska rasa samman.

12 De kommer att plundra dig på din rikedom och dina handelsvaror och bryta ner dina murar. De kommer att riva era hus och kasta sten och timmer i havet.

13 Jag ska göra slut på er skrålande sång, och era harpor ska tystna.

14 Jag ska göra dig till en kal klippa, en plats där fiskare breder ut sina nät. Du kommer aldrig att byggas upp igen, för jag, Herren, har sagt detta. Så säger Herren:

15 Hela landet ska bäva när du faller. De sårades jämmer ska höras under blodbadet.

16 Då ska alla dina handelspartners stiga ner från sina troner, lägga av sig sina mantlar och dyrbara kläder och sätta sig sörjande på marken darrande av skräck.

17 De ska klaga inför dig med denna sång: 'O, du mäktiga stad, med ditt herravälde till sjöss satte du skräck i landet, men nu har du försvunnit från haven!

18 Havets alla öar darrar vid ditt fall! De betraktar din undergång med förskräckelse!'

19 Herren Gud säger: Tyrus, jag ska jämna dig med marken. Du ska sjunka i djupet under fiendens fruktansvärda attacker. Havets vågor ska uppsluka dig.

20 Jag ska sända dig till dödsrikets djup, till dem som ligger där sedan länge. Staden ska läggas i ruiner och förenas i dödsriket med alla dem som finns där sedan länge. Aldrig mer kommer du att bli bebodd och ta plats bland de levande.

21 Du ska få ett förskräckligt slut. Hur man än söker ska man inte finna dig, säger Herren.