Nya Levande Bibeln

Hesekiel 23

En liknelse om otrohet

1Herrens budskap kom till mig igen. Han sa:

2-3 Du människa, det var två systrar som blev prostituerade i Egypten medan de var unga flickor.

4-5 Den äldsta flickan hette Ohola och hennes syster Oholiba. Jag talar om Samaria och Jerusalem. De tillhörde mig och födde söner och döttrar åt mig. Men Ohola vände sig till andra gudar i stället för till mig och gav sitt grannfolk, assyrierna, sin kärlek.

De var alla mycket tilldragande män, landshövdingar och generaler klädda i mörkblått och ridande på hästar.

Hon gav sig till dem, till Assyriens elit, genom att tillbe deras avgudar och på så sätt orena sig själv.

Hon lämnade Egypten, men inte sin prostitution. Hon var fortfarande lika upptänd av dessa begär som i sin ungdom då egyptierna förlustade sig med henne.

Därför överlämnade jag henne till assyrierna, vilkas gudar hon älskade så högt.

10 De klädde av henne, dödade henne och förde bort hennes barn som slavar. Bland kvinnorna blev hon känd som en synderska, som hade fått vad hon förtjänat.

11 Men fastän Oholiba, Jerusalem, hade sett vad som hade hänt hennes syster Samaria, gick hon ändå likväl samma väg och syndade till och med ännu mer.

12 Hon gjorde sig till för sin assyriske granne med sina trevliga unga män på fina hästar och arméofficerare i lysande uniformer. Alla var de ju så tilldragande.

13 Jag såg vilken väg hon valde, när hon följde i sin äldre systers fotspår.

14-15 Hon var egentligen djupare sjunken än Samaria, för hon blev till och med upptänd av de målade bilder hon fick se. Det var bilder på babyloniska officerare klädda i röda uniformer med vackra bälten och med ståtliga turbaner på sina huvuden.

16 När hon såg dessa målningar, längtade hon efter att få ge sig åt de män som var avbildade där. Hon sände budbärare till Kaldeen och bjöd dem till sig.

17 Sedan kom män från Babylon och låg med henne. De utnyttjade henne, och efteråt hatade hon dem och bröt alla förbindelser med dem.

18 Jag avskydde henne, precis som jag avskytt hennes syster, därför att hon så öppet visade att hon var en hora.

19-20 Men detta bekymrade inte henne. Hon fortsatte att synda och tänkte i sitt begär på sin ungdom, då hon levde som prostituerad i Egypten.

21 Hon längtade tillbaka till den tid i sin ungdom då hon gett sin oskuld till egyptiska män.

22 Därför säger Gud, den Allsmäktige, till dig, Oholiba, Jerusalem: Jag ska få dina gamla älskare att vända sig mot dig. Dem som du själv vänt dig mot i avsky ska komma emot dig från alla håll.

23 Babylonier, alla kaldeer från Pekod, Soa och Koa och alla assyrier ska komma emot dig, vackra, unga, framstående män, ridande på sina hästar.

24 De ska komma med vagnar och vapen, en väldig armé beredd till strid. De ska komma från alla håll och omringa dig, och jag ska låta dem göra med dig precis vad de vill.

25 Jag ska låta dig drabbas av min svartsjuka, så att de skär av dig både näsa och öron. De som överlever behandlingen ska dödas med svärd. Dina barn ska föras bort som slavar och allt som finns kvar ska brännas upp.

26 De ska klä av dig alla dina vackra kläder och dyrbara juveler.

27 Jag ska sätta stopp för ditt begär och för den prostitution du tog med dig från Egypten. Du ska inte längre längta tillbaka till Egypten och hennes gudar.

28 Herren Gud säger: Jag ska minsann överlämna dig till dina fiender, till dem du avskyr.

29 De ska i sitt hat beröva dig allt du äger och lämna dig naken och övergiven. Ditt lösaktiga liv ska bli uppenbart för alla.

30 Du har själv dragit över dig allt detta genom att tillbe andra folks gudar och orena dig med deras avgudabilder.

31 Du har följt i din systers fotspår, och därför ska jag låta dig drabbas av samma straff som utplånade henne.

32 Ja, den skräck som kom över henne ska också komma över dig. Hennes bägare var djup och fylld till brädden. Hela världen ska håna dig i din olycka.

33 Du kommer att ragla som en drucken under de bedrövelser som drabbar dig, precis som din syster Samaria gjorde.

34 Under djup ångest ska du tvingas tömma denna förödelsens bägare till sista droppen. Jag har talat, säger Herren.

35 Därför att du har glömt mig och vänt mig ryggen, måste du ta konsekvenserna av all din synd.

36 Du människa, du måste anklaga Ohola och Oholiba för alla deras fasansfulla gärningar.

37 De har begått både äktenskapsbrott och mord. De har tillbett avgudar och dödat mina barn genom att bränna dem som offer på sina altaren.

38 På samma dag har de både smutsat ner mitt tempel och missbrukat min sabbat.

39 När de hade dödat sina barn framför avgudabilderna, gick de till och med samma dag in i mitt tempel för att tillbe. Större aktning hade de inte för mig!

40 Ni skickade också efter präster från främmande länder. De kom med andra gudar som ni kunde tjäna och de blev väl mottagna. Ni badade, sminkade er och satte på er era finaste smycken.

41 Ni satt tillsammans på en vackert broderad bädd med min rökelse och min olja på ett bord framför er.

42 Omkring er hördes skrålet från bekymmerslösa människor. Drinkare från ökentrakterna satte armband på era handleder och vackra kronor på era huvuden.

43 Ska de utnyttja dessa gamla och slitna kvinnor?

44 Det var just vad de gjorde. De gick in till Ohola och Oholiba, till Samaria och Jerusalem, dessa fräcka horor.

45 Men rättfärdiga människor överallt ska döma dem för vad de verkligen är: otrogna och mördare. De ska döma dem efter vad lagen kräver.

46 Herren Gud säger: Kalla samman en armé mot dem och utlämna dem till terror och plundring.

47 Deras fiender ska stena dem och döda dem med svärd. De ska döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus.

48 På så sätt ska jag befria landet från begär och avgudadyrkan. Min dom över er avgudadyrkan ska bli en läxa för många.

49 Ni ska verkligen få betala för er omoral och avgudadyrkan. Ni ska få fullt straff, och ni ska förstå att jag ensam är Gud.